Thấy gì từ việc nâng cấp mối quan hệ Việt – Mỹ?

Thấy gì từ việc Việt Nam và Mỹ nâng cấp quan hệ ngoại giao?

Việc nâng cấp mối quan hệ với Mỹ đem lại nhiều cơ hội và tiềm năng phát triển về công nghệ cho Việt Nam nhưng cũng tồn tại không ít thách thức đối với Hà Nội trong việc cân bằng mối quan hệ với các nước lớn.

Tags: , , ,