Vì sao người Do Thái cực giỏi làm kinh tế?

Vì sao người Do Thái cực giỏi làm kinh tế?

Ai cũng biết người Do Thái từ xưa đến nay đều rất giỏi làm kinh tế. Rất nhiều nhà lý thuyết kinh tế hàng đầu thế giới là người Do Thái, các lý thuyết họ xây dựng nên đã ảnh hưởng to lớn nếu không nói là quyết định tới tiến trình tiến hóa của nhân loại.

Tags: ,

Tuyên bố Balfour 1917 – sự khởi đầu cho địa ngục của người Palestine

Tuyên bố Balfour 1917 – sự khởi đầu cho địa ngục của người Palestine

Tuyên bố Balfour là “lời hứa của người không có gì trong tay cho người không xứng đáng được nhận”. Cho đến tận bây giờ, người Do Thái đã có Tổ quốc của mình, còn người Palestine thì không.

Tags: , , , ,

Nhận diện kẻ thù thực sự của Putin và bản chất của cuộc chiến Ukraina

Nhận diện kẻ thù thực sự của Putin và bản chất của cuộc chiến Ukraina

Đêm ngày 25/2/2022, Putin đã đồng ý ngừng bắn với các điều kiện cụ thể: Bắt giữ mọi thành viên phát-xít mới Ukraina, đặc biệt là Dmytro Yarosh; xoá mọi tên đường, tượng đài gắn với các nhân vật phát-xít Ukraina…

Tags: , ,