Cú lừa Đức quốc xã ngoạn mục của nhà sinh học Do Thái

Trong 18 tháng, Ludwik Fleck đã đưa những liều vắcxin phòng sốt phát ban “dởm” cho những tên lính phátxít ở chiến trường, đồng thời chuyển vắcxin “xịn” cho những người Do Thái sống tại các trại tập trung của Đức quốc xã. Đây được coi là một trong những cú lừa ngoạn mục nhất trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Tags: , ,