Những điều cần nhận thức để không trở thành con mồi của chủ nghĩa tiêu dùng

Những điều cần nhận thức để không trở thành con mồi của chủ nghĩa tiêu dùng

Kích thích không ngừng dục vọng và nhu cầu của người tiêu dùng, cưỡng ép việc tiêu dùng những hàng hoá không thiết thực hoặc có hại cho sức khoẻ vì lợi nhuận của các nhà sản xuất là hành vi vô đạo đức.

Tags: ,


Sự khác nhau giữa kinh tế học cổ điển và kinh tế học trường phái Keynes

Sự khác nhau giữa kinh tế học cổ điển và kinh tế học trường phái Keynes

Chính phủ có nên tác động đến nền kinh tế? Chính sách kinh tế nên tập trung vào kết quả dài hay ngắn hạn? Những câu hỏi như vậy cùng với những niềm tin khác định hình sự khác biệt về 2 trường phái lớn nhất của nền kinh tế: Kinh tế học Cổ điển và Kinh tế học theo trường phái Keynes.

Tags:

Kinh tế học đổi mới – học thuyết chi phối chính sách khoa học – công nghệ thế kỷ 21

Kinh tế học đổi mới – học thuyết chi phối chính sách khoa học – công nghệ thế kỷ 21

Vai trò của khoa học – công nghệ đối với tăng trưởng kinh tế đã được phản ánh qua quá trình tiến hóa của các học thuyết kinh tế chi phối chính sách kinh tế, chính sách khoa học – công nghệ ở những nền kinh tế lớn

Tags: , ,