Tinh thần Cách mạng Tháng Tám với ngày hôm nay

Việt Nam ta hôm nay cũng đang phải đứng trước nhiều thử thách khắc nghiệt tương đồng với những năm 1945 – 1946. Ngoại bang đe dọa xâm phạm chủ quyền dân tộc. Tham ô, tham nhũng tràn lan, ngày càng nặng nề. Nền kinh tế đang sa sút. Tài nguyên đất nước bị ăn cướp, phung phí… Đó là nguyên nhân dẫn đến nguy cơ mất ổn định chính trị – kinh tế – xã hội.

Tags: ,