Chính sách của phương Tây với Ukraina: Không có gì ngoài sự ngu ngốc

Chính sách đối ngoại ngu xuẩn của phương Tây đã đẩy Ukraina vào bi kịch

Nga không muốn có một lá chắn của phương Tây chình ình trước ngưỡng cửa nhà mình. Điều này, xét theo quan điểm của Nga, là hoàn toàn hợp lý. Tại sao nhiều người ở phương Tây không chịu hiểu điều đơn giản này?

Tags: , , , ,