Nhận diện hiểm họa cho sức khỏe từ bao bì nhựa

Nhận diện hiểm họa cho sức khỏe từ bao bì nhựa

Các loại bao bì nhựa dẻo chủ yếu là các hóa chất cao phân tử PVC, PE… Để đúc khuôn tạo dáng cho các bao bì này người ta phải thêm chất hóa dẻo là các hóa chất có cấu trúc tương tự tạo thành nhóm gọi là các “dẫn chất phtalat”…

Tags: ,