Tiền đâu để người dân chữa ung thư?

Tiền đâu để người dân chữa ung thư?

Người thu nhập bình thường, lao động phổ thông lấy đâu ra đủ tiền để điều trị? Nhẽ nào phải vay mượn, bán nhà, bán đất? Mà đâu phải ai cũng có thể bán nhà, bán đất? Bán xong rồi cả gia đình ở vào đâu? Mà liệu bán xong đã đủ tiền để điều trị hay chưa?

Tags: , ,