Những điều cần biết về mối liên hệ của ô nhiễm không khí  với ung thư

Những điều cần biết về mối liên hệ của ô nhiễm không khí với ung thư

Mỗi người chúng ta hít thở vào phổi khoảng 10 ngàn lít khí vào phổi mỗi ngày. Chính vì vậy, chất lượng không khí ở nơi chúng ta sinh sống, học tập và làm việc có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của mỗi người.

Tags: , ,