Phải trả lại tầm vóc xứng đáng cho triều đại Hai Bà Trưng

Phải trả lại tầm vóc xứng đáng cho triều đại Hai Bà Trưng

Nên có những công trình nghiên cứu cẩn trọng về quy mô không gian, thời gian cuộc chiến và thành tựu triều đại họ Trưng để trả lại tầm vóc xứng đáng cho Hai Bà trong lịch sử giữ nước của dân tộc.

Tags: , ,

Chùm ảnh: Ẩn số về hình tượng voi trên trống đồng Hồi Xuân

Chùm ảnh: Ẩn số về hình tượng voi trên trống đồng Hồi Xuân

Hình tượng voi trên trống đồng Hồi Xuân có thể là những con voi chiến, liên quan tới câu chuyện lịch sử về cuộc nổi dậy của Hai Bà Trưng – những người phụ nữ cưỡi voi huyền thoại….

Tags: , , ,

Chùm ảnh: Tộc người Minangkabau – hậu duệ của người Việt cổ ở Indonesia?

Chùm ảnh: Tộc người Minangkabau – hậu duệ của người Việt cổ ở Indonesia?

Các nhà nghiên cứu ở Indonesia tán thành giả thuyết người Minangkabau đến từ Việt Nam. Nhiều đoạn phim quảng bá du lịch cho đảo Sumatra đã tuyên bố tổ tiên người Minangkabau là người Việt đã di cư đến Nam Dương bằng thuyền.

Tags: , , , ,