Bức tranh hạn hán ở Việt Nam: Từ quá khứ đến tương lai

Bức tranh hạn hán ở Việt Nam: Từ quá khứ đến tương lai

Từ nhiều thế kỷ trước, hạn hán đã là nỗi khiếp sợ của dân chúng bởi năm có hạn hán thì dễ lâm vào mất mùa, đói kém, ly tán, tha hương… Bốn thế kỷ dưới hai triều Lý – Trần ghi nhận 38 lần hạn hán.

Tags: , ,