Hồ Chủ tịch và trận cầu lịch sử Việt – Pháp năm 1946

Hồ Chủ tịch và trận cầu lịch sử Việt – Pháp năm 1946

Kết thúc buổi nói chuyện, Bác Hồ bất ngờ tuyên bố: Ngày mai, mời đồng bào tới sân Phố Ga xem bóng đá. Chúng ta sẽ tổ chức một trận đá bóng với các thủy thủ trên chiếm hạm Dumond D’Urville của Pháp…

Tags: , ,