Chùm ảnh: Ở nơi Taliban vẫn cho trẻ em gái tới trường trung học

Chùm ảnh: Ở nơi Taliban vẫn cho trẻ em gái tới trường trung học

Ở một số khu vực tại miền Bắc Afghanistan, nơi phụ nữ vốn có vai trò lớn hơn trong xã hội so với phần còn lại của đất nước, một số trường nữ sinh đã được mở lại. Một số thậm chí chưa bao giờ thực sự đóng cửa.

Tags: , , ,