Chuyện Nhật Bản: Quốc gia Đông Á hiếm hoi không ăn mừng Tết Nguy

Chuyện Nhật Bản: Quốc gia Đông Á hiếm hoi không ăn mừng Tết Nguyên Đán

Nhật Bản cấp thiết Tây hóa là điều khó tránh khỏi nếu họ không muốn bị trở thành thuộc địa. Tuy nhiên sự phát triển cấp tốc dù đem lại thịnh vượng nhưng lại giết chết nhiều văn hóa truyền thống lâu đời.

Tags: , , , ,