Tương lai châu Á – Thái Bình Dương dưới thời tân Thủ tướng Nhật

Tương lai châu Á – Thái Bình Dương dưới thời tân Thủ tướng Nhật

Việc ông Yoshihide Suga kế nhiệm vị trí Thủ tướng không chỉ là một sự kiện nổi bật với chính trường Nhật Bản có tính “kế thừa” mà còn tạo ra nhiều luồng ý kiến phân cực trong dư luận quốc tế.

Tags: , ,