Những cái nhất của Phật hoàng Trần Nhân Tông

Không chỉ là vị vua anh minh, người duy nhất được tôn làm Phật hoàng, ông còn là vị vua có tầm ảnh hưởng quốc tế lớn nhất của dân tộc Việt Nam.

Những cái nhất của Phật hoàng Trần Nhân Tông

Trần Nhân Tông (1258 – 1308), tên thật là Trần Khâm, là vị vua thứ ba của nhà Trần. Ở ngôi 15 năm, ông được nhiều sử gia đánh giá là vị vua anh minh nhất trong lịch sử Việt Nam.

Với tài cai trị xuất sắc, Trần Nhân Tông đã đưa đất nước Đại Việt đạt đến sự phát triển đỉnh cao trong lịch sử. Ông cũng có vai trò lãnh đạo quan trọng trong thắng lợi của hai cuộc kháng chiến chống Nguyên – Mông lần thứ 2 và thứ 3.

Với những cống hiến ấy, tên tuổi vua Trần Nhân Tông đã được các học giả đưa vào danh sách 14 anh hùng dân tộc tiêu biểu nhất của Việt Nam.

Trần Nhân Tông cũng là vị hoàng đế duy nhất được tôn làm Phật hoàng trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc.

Sau khi nhường ngôi cho con trai là Trần Anh Tông, ông đã xuất gia tu hành và lập nên Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử – trường phái Phật giáo đặc sắc của Việt Nam. Là tổ thứ nhất của dòng Thiền này, về sau vua được nhân dân cung kính gọi là Phật Hoàng.

Về mặt trí tuệ, Trần Nhân Tông là một trong những vị vua có học vấn uyên thâm nhất trong lịch sử Việt Nam.

Sử sách ghi lại, lúc sinh thời vua là người rất thông minh hiếu học, đọc hết các sách vở, thông suốt nội điển và ngoại điển. Ông đã viết nhiều tác phẩm có giá trị, nhưng đáng tiếc phần lớn đều đã thất lạc, chỉ còn lại 25 bài thơ chép trong Việt âm thi tập và Toàn Việt thi lục.

Trên phạm vi thế giới, Trần Nhân Tông là vị hoàng đế Việt Nam có tầm ảnh hưởng quốc tế lớn nhất của dân tộc.

Tên tuổi của ông đã được đặt cho một viện nghiên cứu đặt tại thành phố Boston, Mỹ, nơi nghiên cứu các giá trị từ di sản của vua Trần Nhân Tông đối với thế giới. Hình ảnh chụp lại từ website Viện Trần Nhân Tông.

Một giải thưởng mang tên Giải thưởng Trần Nhân Tông về hòa giải cũng được ra đời, là giải thưởng quốc tế đầu tiên mang tên Việt Nam, hàm chứa các giá trị Việt Nam được phổ quát tới toàn nhân loại.

Theo KIẾN THỨC

Tags: , , ,