Trung Quốc trong ‘Khái niệm Chiến lược’ của NATO

Trung Quốc trong ‘Khái niệm Chiến lược’ của NATO

Những diễn biến đột ngột thời gian qua đã buộc khối quân sự NATO phải điều chỉnh “Khái niệm Chiến lược” của họ. Nga và Trung Quốc là hai nhân tố nổi bật được nêu trong văn bản này của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương.

Tags: , ,