Mối quan hệ nghệ thuật – đời sống và sự ra đời của mỹ học hiện đại

Mối quan hệ nghệ thuật – đời sống và sự ra đời của mỹ học hiện đại

Việc thiếu mục đích bên ngoài được bù lại bằng vô số những mục đích bên trong, tức là mối quan hệ giữa các bộ phận và các yếu tố của tác phẩm. Nhờ vào nghệ thuật, cá nhân con người có thể đạt đến sự tuyệt đối.

Tags: ,

Xung quanh quan niệm về cái đẹp

Xung quanh quan niệm về cái đẹp

Trong từng nền văn hóa, lúc nào cũng tồn tại một quan niệm cụ thể và nhất định về cái đẹp và một điều chắc chắn, không cái đẹp nào có thể sánh với cái đẹp tự nhiên và không bàn tay nào có thể sánh với thượng đế trong việc tạo ra cái đẹp hoàn mỹ.

Tags: ,

Bàn về tư duy sáng tạo nghệ thuật và thị trường nghệ thuật đương đại

Bàn về tư duy sáng tạo nghệ thuật và thị trường nghệ thuật đương đại

Nói theo tư duy kinh tế thì con người cần mua tác phẩm mỹ thuật để thỏa mãn tối ưu cho nhu cầu tinh thần chứ không phải vật chất. Như vậy là xã hội cần đội ngũ nghệ sĩ có khả năng sáng tác những tác phẩm mỹ thuật cung cấp cho thị trường nghệ thuật.

Tags: ,

Bàn về khái niệm nghệ thuật

Mỗi thời đại, nơi chốn, cộng đồng, hoàn cảnh cụ thể nào đó, sở hữu những khái niệm nghệ thuật khác nhau. Và chính những khái niệm nghệ thuật khác nhau đó, sẽ tổ chức các thực hành nghệ thuật khác nhau của mỗi thời đại, nơi chốn, cộng đồng và hoàn cảnh khác nhau.

Tags: ,