Uẩn khúc vụ máy bay chở Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc rơi trên đất Mông Cổ 1971

Vụ máy bay chở Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc rơi trên đất Mông Cổ 1971

Đại sứ Trung Quốc cho xếp 9 xác thành 1 hàng, đánh số thứ tự từ 1 đến 9, cho người chụp ảnh từ nhiều góc độ. Sau này mới biết, xác số 5 là Lâm Bưu, đầu nứt vỡ lộ cả xương trắng…

Tags: , , ,