Uẩn khúc vụ máy bay chở Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc rơi trên đất Mông Cổ 1971

Vụ máy bay chở Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc rơi trên đất Mông Cổ 1971

Đại sứ Trung Quốc cho xếp 9 xác thành 1 hàng, đánh số thứ tự từ 1 đến 9, cho người chụp ảnh từ nhiều góc độ. Sau này mới biết, xác số 5 là Lâm Bưu, đầu nứt vỡ lộ cả xương trắng…

Tags: , , ,

Liên Xô đã chặn đứng ý đồ sáp nhập Mông Cổ của Trung Quốc như thế nào?

Tưởng Kinh Quốc kể: “Tôi nhớ rất rõ, lúc ấy Stalin đẩy một tờ giấy tới trước mặt Tôn Viện trưởng, thái độ ngạo mạn, cử chỉ trông khó coi. Stalin nói: Ông đã đọc cái này chưa?”.

Tags: , , ,