Chùm ảnh: Đình Ngự Triều Di Quy và ‘thi hài’ không đầu của nàng Mỵ Châu

Chùm ảnh: Đình Ngự Triều Di Quy và ‘thi hài’ không đầu của nàng Mỵ Châu

Đình Ngự Triều Di Quy được xây dựng trên nền điện thiết triều cũ của kinh thành Cổ Loa xưa. Chung khuôn viên với đình có một ngôi chùa và một ngôi đền, đó là chùa bảo Sơn và đền thờ Mỵ Châu.

Tags: , , ,

Chùm ảnh: Đình Giảng

Chùm ảnh: Đình Giảng Võ – nơi thờ Bà Chúa Kho của thành Thăng Long

Lý Châu Nương vừa lo sơ tán kho tàng xong thì giặc ập đến và bà bị giặc giết. Nhân dân nhiều nơi tôn bà làm Bà Chúa Kho và lập đền thờ phụng. Tại quê ngoại là làng Giảng Võ, bà được tôn làm Thành hoàng.

Tags: , , ,