Hà Giang: Cuộc chiến chống thủ đoạn xâm lấn đất đai của Trung Quốc từ 1988 – 1998

Ngày 30/3/1994, đối phương cho 60 lính kèm chó nghiệp vụ hộ tống 200 dân tiếp tục sang lấn chiếm. Ỷ thế đông người, họ đã tấn công lực lượng đấu tranh của Việt Nam làm 17 người bị thương nặng trong đó có cả cụ già và trẻ nhỏ.

Tags: ,

Tinh thần Cách mạng Tháng Tám với ngày hôm nay

Việt Nam ta hôm nay cũng đang phải đứng trước nhiều thử thách khắc nghiệt tương đồng với những năm 1945 – 1946. Ngoại bang đe dọa xâm phạm chủ quyền dân tộc. Tham ô, tham nhũng tràn lan, ngày càng nặng nề. Nền kinh tế đang sa sút. Tài nguyên đất nước bị ăn cướp, phung phí… Đó là nguyên nhân dẫn đến nguy cơ mất ổn định chính trị – kinh tế – xã hội.

Tags: ,