Chùm ảnh: Khám phá cửa ô duy nhất còn lại của thành Thăng Long

Ô Quan Chưởng vừa là dấu tích lịch sử độc đáo, vừa là bằng chứng về tinh thần đấu tranh bất khuất của nhân dân ta trong công cuộc chống ngoại xâm.

Tags: , , , ,