Chùm ảnh: Những báu vật lần đầu lộ diện của Hoàng thành Thăng Long

Mở cửa từ ngày 8/9/2022 ở Di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long, triển lãm “Báu vật Hoàng cung Thăng Long” quy tụ nhiều hiện vật lần đầu xuất hiện trước công chúng. Các “báu vật” này được khai quật tại Hoàng thành từ năm 2002 đến nay.

Mảnh lá vàng trang trí hình rồng và hoa văn mây, Hoàng hành Thăng Long thời Lý, thế kỷ 11-12, một hiện vật tiêu biểu trong triển lãm “Báu vật Hoàng cung Thăng Long”.

Nắp hộp men xanh lục trang trí nổi hình rồng và hoa văn mây, thời Lý, thế kỷ 11-12.

Bình rượu gốm hoa nâu, thân tạo hình bông sen, thời Lý, thế kỷ 11-12.

Chậu gốm men trắng, chân đế trổ hoa văn thủng hình hoa cúc dây, thời Lý, thế kỷ 11-12.

Đĩa gốm lớn men xanh trắng, lòng khắc chìm văn dây lá, thời Lý, thế kỷ 11-12.

Mảnh trang trí hoa văn mây bằng vàng, thời Trần, thế kỷ 13-14.

Chậu lớn đựng nước, vai trang trí khắc chìm hoa văn đồng tiền và đắp nổi hoa văn cánh sen, thời Trần, thế kỷ 13-14.

Liễn gốm men ngọc, thân tạo nổi hoa văn cánh cúc, thời Trần, thế kỷ 13-14.

Chậu gốm hoa nâu, thân trang trí hình chim và hoa sen, thời Trần, thế kỷ 13-14.

Thạp gốm hoa nâu có nắp, thân trang trí hoa sen dây, thời Trần, thế kỷ 13-14.

Thanh kiếm cẩn tam khí hình nhân vật và hoa lá, thời Trần, thế kỷ 13-14.

Mô hình kiến trúc men xanh lục thời Lê sơ, thế kỷ 15.

Bình rượu men trắng, vòi tạo hình đầu rồng, quai đuôi rồng, vai có chân rồng, đồ dùng của nhà vua, thời Lê sơ, thế kỷ 15.

Các loại bát đĩa hoa lam vẽ chim phượng, đồ dùng của vương hậu thời Lê sơ, thế kỷ 15.

Các loại bát đĩa men trắng có chữ Trường Lạc, đồ dùng trong cung Trường Lạc, Hoàng hành Thăng Long thời Lê sơ, thế kỷ 15, hiện vật của triển lãm “Báu vật Hoàng cung Thăng Long”.

Các loại bát đĩa hoa lam vẽ rồng, đồ dùng của nhà vua thời Lê sơ, thế kỷ 15.

Các loại đĩa hoa lam vẽ rồng, đồ dùng của nhà vua thời Lê sơ, thế kỷ 15.

Bát sứ men trắng mỏng, thấu quang, trong lòng in nổi hình rồng và chữ Quan, đồ dùng của nhà vua thời Lê sơ, thế kỷ 15.

Đĩa gốm vẽ nhiều màu, vành có hoa văn cánh sen, lòng vẽ phong cảnh, gốm Thăng Long thời Lê Sơ. Hiện vật này được phục chế và tái hiện hoa văn bằng công nghệ trình chiếu 3D mapping.

Đĩa gốm vẽ nhiều màu, trang trí hình rồng và hoă văn mây, thời Lê sơ – một hiện vật khác được tái hiện hoa văn bằng công nghệ 3D mapping.

Cán dao bọc vàng, thời Lê sơ, thế kỷ 15-16.

Vòng đeo tay bằng đồng, thời Lê sơ, thế kỷ 15-16.

Nhẫn bạc, mặt khắc biểu tượng âm dương, thời Lê sơ, thế kỷ 15-16.

Trâm cài tóc bằng đồng, thời Lê sơ, thế kỷ 15-16.

Lệnh bài “Cung nữ xuất mãi bài”, thời vua Lê Thánh Tông, niên hiệu Quang Thuận thứ 7 (1466).

Các loại bát đĩa hoa lam, vẽ rồng và chim phượng, đồ dùng của vua và vương hậu thời Mạc, thế kỷ 16.

Từ trái qua phải: Nậm và chén rượu nhỏ men trắng, bát nhỏ hoa lam trang trí hoa văn chấm dải, đều là đồ gốm Bình Giang (Hải Dương), thời Lê Trung hưng, thế kỷ 17-18.

Theo TRI THỨC & CUỘC SỐNG

Tags: , ,