Chùm ảnh: Dinh Gia Long – một nét kiến trúc hoa mỹ của Sài Gòn xưa

Trong lịch sử tồn tại, Dinh Gia Long đã rất nhiều lần đổi chủ, được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau như bảo tàng, dinh thống đốc, dinh khâm sai, tinh tổng trấn, dinh thủ tướng… 

Tags: , , , , ,