Chiều kích đặc biệt của con người trong nhạc Trịnh Công Sơn

Chiều kích đặc biệt của con người trong nhạc Trịnh Công Sơn

Con người trong nhạc Trịnh Công Sơn ban cấp ý nghĩa cho trần gian, con người là thước đo của trần gian, do vậy trái tim con người cũng có một chiều kích vừa mênh mông, bao la, rộng lớn, vừa sâu thẳm khác thường và mang một sức mạnh tinh thần đặc biệt.

Tags: ,