Sau Biển Đông, sông Mekong là mục tiêu thôn tính tiếp theo của Trung Quốc

Cái giá để tạo ra tuyến vận chuyển mới cho hàng hóa Trung Quốc xâm chiếm khu vực là những tổn thất nặng nề về môi trường và xã hội của các nền kinh tế Đông Nam Á.

Tags: , , , ,