Chùm ảnh: Ẩn ý gì sau thạp gốm ‘hổ gặm đuôi ngựa’ thời Trần?

Chùm ảnh: Ẩn ý gì sau thạp gốm ‘hổ gặm đuôi ngựa’ thời Trần?

Có một chi tiết đáng chú ý là trên lưng ngựa có cắm một lá cờ hiệu. Phía sau chi tiết này có thể là một nội dung sâu xa mà chiếc thạp gốm muốn truyền tải.

Tags: , , , , , ,