Việt Nam năm 1904-1907 trong loạt ảnh của một phụ nữ Anh

Việt Nam năm 1904-1907 trong loạt ảnh của một phụ nữ Anh

Loạt ảnh do bà Gabrielle Maud Vassal (1880-1959, quốc tịch Anh) thực hiện trong thời gian sinh sống tại Việt Nam năm 1904-1907 cùng chồng là bác sĩ quân y Pháp Joseph Jean Vassal.

Tags: , , , , , , , ,

Chiến dịch Huế-Đà Nẵng: Mở toang ‘cánh cửa thép’ kiên cố

Chiến dịch Huế-Đà Nẵng: Mở toang ‘cánh cửa thép’ kiên cố

Cùng với thắng lợi của Chiến dịch Tây Nguyên, Chiến dịch Huế-Đà Nẵng làm thay đổi hẳn cục diện chiến tranh, góp phần giải phóng Sài Gòn và hoàn toàn miền Nam một cách nhanh chóng.

Tags: , , ,