Sự xấu hổ định hướng cuộc sống của chúng ta như thế nào?

Sự xấu hổ định hướng cuộc sống của chúng ta như thế nào?

Sự xấu hổ là một động lực cực kì mạnh mẽ. Nó không chỉ thúc đẩy chúng ta tại thời điểm mà chúng ta trải nghiệm nó mà phần còn sót lại của sự xấu hổ ( những kịch bản và nởi xảy ra ) tiếp tục thúc đẩy chúng ta khi ta đi tiếp cuộc đời mình.

Tags: ,