Xung đột Nga – Ukraina và cơ hội vàng để gia tăng ảnh hưởng của Qatar

Cuộc chiến Ukraina và cơ hội vàng để gia tăng ảnh hưởng của Qatar

Khoảng 25 năm qua, nhờ khí đốt tự nhiên, Qatar đã tích lũy khối tài sản dồi dào và đạt được tầm quan trọng về mặt địa chính trị. Với cuộc chiến ở Ukraina, ảnh hưởng của quốc gia Trung Đông này sẽ tăng hơn nữa.

Tags: , ,

Giải mã sức mạnh mềm Qatar: Nghệ thuật dùng đồng tiền mua vị thế

Kể từ năm 1995, Qatar từ một nước thậm chí nhiều người còn không tìm nổi trên bản đồ, trở thành một cường quốc khu vực, với tiềm lực kinh tế hùng mạnh cùng các lợi ích chính trị được thiết lập tại khắp nơi trên thế giới.

Tags: ,