Chính sử Trung Quốc: Lãnh thổ Trung Quốc chỉ kéo dài đến đảo Hải Nam

Chính sử Trung Quốc: Lãnh thổ Trung Quốc chỉ kéo dài đến đảo Hải Nam

Chính sử Trung Quốc trong hàng nghìn năm luôn khẳng định lãnh thổ của họ chỉ kéo dài tới đảo Hải Nam và Hoàng Sa, Trường Sa chưa bao giờ thuộc chủ quyền của Trung Quốc.

Tags: , , , ,