Thiền – nhìn từ phương thức Thức Ngộ đặc thù Phật giáo Á Đông

Thiền là sản phẩm trí tuệ của khu vực Đông Á, kết tinh của hai nền văn hoá lớn nhất của khu vực là Trung Hoa và Ấn Độ cổ đại, hơn nữa, là phương thức nhận thức con người có chiều sâu và được thử thách qua nhiều thời đại.

Tags: , ,


Quan điểm Phật giáo về vấn đề khủng hoảng môi sinh

Các nền triết lý và tôn giáo Á Đông có thể cung cấp cho xã hội phương Tây hiện thời một nguồn tư liệu phong phú có thể ủng hộ việc cùng chung tồn tại một cách hài hòa và hoà bình an lạc giữa nhân loại và thế giới tự nhiên.

Tags: ,