Chùm ảnh: Điều kỳ vĩ được chôn giấu dưới đền thờ vua Lê Đại Hành

Chùm ảnh: Điều kỳ vĩ được chôn giấu dưới đền thờ vua Lê Đại Hành

Tương truyền, đền thờ vua Lê Đại Hành được dựng trên nền cũ của cung điện hoàng gia ở Hoa Lư. Để xác nhận điều này, vào năm 1998, các nhà khảo cổ đã tiến hành một cuộc khai quật…

Tags: , , , , , ,

Chùm ảnh: Bên trong khu khảo cổ khổng lồ giữa trung tâm Hà Nội

Chùm ảnh: Bên trong khu khảo cổ khổng lồ giữa trung tâm Hà Nội

Những lớp đất ở khu khảo cổ 18 Hoàng Diệu mang dấu ấn của đầy đủ các thời kì lịch sử trong vòng 1300 năm qua, lại có diễn biến theo trật tự và liên tục không gián đoạn…

Tags: , , , ,