Cuộc xâm lược và diệt chủng nhân danh khoa học của Đế quốc Anh ở Australia

Cuộc xâm lược và diệt chủng nhân danh khoa học của Đế quốc Anh ở châu Úc

Nhờ sự “khai hóa” của đế quốc Anh, những người bản địa của đảo Tasmania đã bị xóa sổ cho đến người đàn ông, đàn bà và trẻ em cuối cùng sau khi đã tồn tại 10.000 năm…

Tags: , , , ,