Những chuyện ít biết về lễ thoái vị của vua Bảo Đại

Những chuyện ít biết về lễ thoái vị của vua Bảo Đại

Ngày 30/8/1945 theo giờ đã định, 50.000 nhân dân nội thành Huế đã tập trung trước cửa Ngọ Môn. Chiếc xe hơi mui trần của phái đoàn Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ từ tiến vào…

Tags: , , ,

Cuộc vận động vua Bảo Đại thoái vị của cụ Phạm Khắc Hòe

Cuộc vận động vua Bảo Đại thoái vị của quan đại thần Phạm Khắc Hòe

Trong sự thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945, chúng ta không thể quên công lao của Đổng lý Ngự tiền Văn phòng Phạm Khắc Hòe – một vị nhân sĩ yêu nước, tiến bộ hoạt động trong triều đình Huế.

Tags: , , ,

Cựu hoàng Bảo Đại qua góc nhìn của một tác giả phương tây

Cựu hoàng Bảo Đại qua góc nhìn của một tác giả phương tây

Bảo Đại được chính quyền bảo hộ Pháp đưa sang “mẫu quốc” nuôi dưỡng từ khi 8 tuổi, đến 19 tuổi mới “miễn cưỡng” về nước để lên ngôi. “Miễn cưỡng” vì Bảo Đại đã quá quen nếp sống hiện đại của phương Tây…

Tags: , ,

Thói chơi bời của vua Bảo Đại và sự ‘mở đường’ cho du lịch ở Việt Nam

Thói chơi bời của vua Bảo Đại và sự ‘mở đường’ cho du lịch ở Việt Nam

“Khi trở về Việt Nam lên ngôi Hoàng đế, tôi sẽ chẳng làm gì cả, mà chỉ hưởng lạc những thú vui trần thế”. Đó là một trong những tuyên bố của Thái tử Vĩnh Thụy khi rời Pháp để về tiếp tục “làm vua” một nước.

Tags: , , , ,

Chùm ảnh: Vẻ tuyệt mỹ của cung An Định ở Cố đô Huế

Có quy mô đồ sộ cùng cách thức trang trí hết sức hoa mỹ, cung An Định được xem là một đại diện tiêu biểu của phong cách kiến trúc tân – cổ điển ở Việt Nam.

Tags: , , , , , ,