Marx và Phật gặp nhau

Marx và Phật gặp nhau

Với trái tim cao cả, Karl Marx nói:
Hãy cải tạo hoàn cảnh sống mọi người

Với tâm hồn thanh khiết, Đức Phật nói:
Hãy vượt qua bản ngã của chính ngươi

Marx và Phật gặp nhau, hẳn sẽ nói:
Hãy thực hiện hai điều trên đồng thời

REDS BLOG

Tags: , , ,