Nhóm lợi ích trong quy hoạch: Một kho ‘củi’ cần phải đốt sớm

Nhóm lợi ích trong quy hoạch: Một kho ‘củi’ cần đưa vào lò sớm

Điều chỉnh quy hoạch, nắn quy hoạch theo các nhà đầu tư vì lợi ích nhóm còn nguy hiểm gấp nhiều lần việc “bảo kê” vi phạm trật tự xây dựng nhưng lại ít bị đụng đến. Cần phải hình sự hóa để xử lý tận gốc.

Tags: , ,