Một cách lý giải về quyền lực kinh tế của người Hoa ở Đông Nam Á

Tài liệu tham khảo:

1. Phan An, Phan Xuân BiênNgười Hoa trong hoạt động kinh tế của miền Nam Việt Nam trước năm 1975. T/c Phát triển kinh tế, số 12-1991.2. Phan An: Người Hoa ở Nam Bộ. Nxb KHXH. 2005.
3.Cristoporo Borri: Xứ Đàng Trong năm 1921. Nxb Tp HCM, 1998.
4. Lê Quý Đôn: Phủ biên Tạp lục. Quyển VI. Nxb KHXH. H. 1977.
5. Trịnh Hoài Đức: Gia Định thành thông chí. Nxb Đồng Nai, 2004.
6. Mạc Đường: Xã hội người Hoa ở thành phố Hồ CHí Minh sau 1975-Tiềm năng và pphát triển. Nxb KHXH. H. 1994.
7. Tưởng Quốc Học, Tống Quốc Hưng, Dương Văn Huy: Sự hình thành cộng đồng người Hoa và hoạt động thương mại của Hoa thương ở Hội An thế kỷ XVI-XVIII. T/c Nghiên cứu Đông Nam Á. Số 3-2007. Tr 32-44.
8. Trần Kính HoàMấy điều nhận xét về Minh Hương xã và các cổ tích tại Hội An. Việt Nam khảo cổ tập san. Sài Gòn 1960.
9. Trần Khánh: Hoạt động kinh tế người Hoa ở Đông Nam á. Nxb Đà Nẵng, 1984.
10. Phan Khoang: Việt sử xứ Đàng Trong 1558-1777. Nxb Văn học. 2001.
11. Tsai Maw Kuey: Người Hoa ở miền Nam Việt Nam. LA-TS, Thư viện Paris 1968 (bản dịch của Viện KHXH Tp HCM).
12. Litana:Xứ Đàng Trong-Lịch sử kinh tế-xã hội Việt Nam thế kỷ XVII và XVIII. Nxb Trẻ, 1999.
13. Tạ Thị HoàngLoan: Sự hình thành đô thị Hội An trong lịch sử. LV-TS khoa Lịch Sử, Đh KHXH&NV Hà Nội. 2000.
14. Trần Hồi Sinh: Hoạt động kinh tế của người Hoa từ Sài Gòn đến thành phố Hồ CHí Minh. Nxb Trẻ. Tp HCM. 1997
15. Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam nhất thống chí. Quảng Nam chí. Nxb KHXH. HN,1980.
16. Lê Thanh Thuỷ: Tiếp xúc và hội nhập thương mại ở Đông Nam Á từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XIX. T/c Nghiên cứu Đông Nam  á. Số 5(86)-2007. Tr 54-63.
17. ThànhThế Vỹ: Ngoại thương Việt Nam hồi thế kỷ XVII, XVIII và đầu XIX. Nxb Sử học. 1961.
18. Châu Thị Hải: Người Hoa Việt Nam và Đông Nam Á: hình ảnh hôm qua và vị thế hôm nay. Nxb Khoa học Xã hội, 2007.
19. Châu Thị Hải: Vai trò cầu nối của người Hoa ở Đông Nam Á trong quá trình thu hút vốn đầu tư cảu Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tài liệu bản in do tác giả cung cấp.
20. Kiều Tỉnh: “Người Hoa ở Đông Nam Á: Thế lực đáng gờm”. http://tamnhin.net/Tieu-diem/11038/Nguoi-Hoa-o-Dong-Nam-A-The-luc-dang-gom.html.

—————————-

Chú thích:

[1]Kiều Tỉnh: “Người Hoa ở Đông Nam Á: Thế lực đáng gờm”. http://tamnhin.net/Tieu-diem/11038/Nguoi-Hoa-o-Dong-Nam-A-The-luc-dang-gom.html.
[2]Kiều Tỉnh: “Người Hoa ở Đông Nam Á: Thế lực đáng gờm”. http://tamnhin.net/Tieu-diem/11038/Nguoi-Hoa-o-Dong-Nam-A-The-luc-dang-gom.html.
[3]Chỉ thị 62-CT/TW ngày 8-11-1995 của Ban chấp hàng Trung ương ĐCSVN. Dẫn theo Phan AnNgười Hoa ở Nam Bộ. Nxb KHXH. 2005. Tr 7.
[4]Mạc ĐườngXã hội người Hoa ở thành phố Hồ CHí Minh sau 1975-Tiềm năng và pphát triển. Nxb KHXH. H. 1994. Trần Hồi SinhHoạt động kinh tế của người Hoa từ Sài Gòn đến thành phố Hồ CHí Minh. Nxb Trẻ. Tp HCM. 1997. Trần Kính HoàMấy điều nhận xét về Minh Hương xã và các cổ tích tại Hội An. Việt Nam khảo cổ tập san. Sài Gòn 1960. Phan AnNgười Hoa ở Nam Bộ. Nxb KHXH. 2005. Phan An, Phan Xuân BiênNgười Hoa trong hoạt động kinh tế của miền Nam Việt Nam trước năm 1975. T/c Phát triển kinh tế, số 12-1991. ThànhThế VỹNgoại thương Việt Nam hồi thế kỷ XVII, XVIII và dầu XIX. Nxb Sử học. 1961. Phan KhoangViệt sử xứ Đàng Phan Khoang: Việt sử xứĐàng Trong 1558-1777. Nxb Văn học. 2001. Tạ Thị HoàngLoanSự hình thành đô thị Hội An trong lịch sử. LV-TS khoa Lịch Sử, Đh KHXH&NV Hà Nội. 2000.
[5]Tsai Maw KueyNgười Hoa ở miền Nam Việt Nam. LA-TS, Thư viện Paris 1968 (bản dịch của Viện KHXH Tp HCM). LitanaXứ Đàng Trong-Lịch sử kinh tế-xã hội Việt Nam thế kỷ XVII và XVIII. Nxb Trẻ, 1999.  Cristoporo BorriXứ Đàng Trong năm 1921. Nxb Tp HCM, 1998.
[6]Quốc sử quán triều NguyễnĐại Nam nhất thống chí. Tỉnh Biên Hoà. Nxb KHXH. HN,1980. Xem thêm Địa chí văn hoá thành phố Hồ Chí Minh. Phần lịch sử. Nxb Tp HCM, 1987.Tr 164.
[7]Tưởng QuốcHọc, Tống Quốc Hưng, Dương Văn HuySự hình thành cộng đồng người Hoa và hoạt động thương mại của Hoa thương ở Hội An thế kỷ XVI-XVIII. T/c Nghiên cứu Đông Nam á. Số 3-2007. Tr 32-44.
[8]Cristoporo BorriXứ Đàng Trong năm 1921. Nxb Tp HCM, 1999. Tr 92. Dẫn theo Tưởng Quốc Học, Tống Quốc Hưng, Dương Văn Huy: TL đã dẫn. Tr 37.
[9]Quốc sử quán triều NguyễnĐại Nam nhất thống chí. Quảng Nam chí. Nxb KHXH. HN,1980 Tr 79.
[10]Thập Lão gồm: Khổng Thái lão gia, Nhân lão gia, Dư lão gia, Từ lão gia, Châu lão gia, Hoàng lão gia, Trương lão gia, Trần lão gia, Thái lão gia, Lưu lão gia. Lục Tính gồm 6 họ: Nguỵ, Trang, Ngô, Thiệu, Hà, Ngũ. Tam Gia gồm 3 nhà: Tẩy Quốc Công, Ngô Quốc Công, Trương Hoàng Công. (Theo Đại Nam nhất thống chí, Sđd).
[11]Tạ Thị HoàngLoanSự hình thành đô thị Hội An trong lịch sử. LV-TS khoa Lịch Sử, ĐH KHXH&NV Hà Nội. 2000. Tr 119.
[12]Châu Thị Hải:Vai trò cầu nối của người Hoa ở Đông Nam Á trong quá trình thu hút vốn đầu tư của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tài liệu bản in do tác giả cung cấp.
[13]Châu Thị Hải:Vai trò cầu nối của người Hoa ở Đông Nam Á trong quá trình thu hút vốn đầu tư cảu Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tài liệu bản in do tác giả cung cấp.
[14]Kiều Tỉnh: “Người Hoa ở Đông Nam Á: Thế lực đáng gờm”. http://tamnhin.net/Tieu-diem/11038/Nguoi-Hoa-o-Dong-Nam-A-The-luc-dang-gom.html.
[15]Theo số liệu của Ban công tác người Hoa ở thành phố Hồ CHí Minh thì trong năm 2000, riêng quận có nhiều người Hoa nhất là quận 5 và 11 đã đầu tư thiết bị máy móc hiện đại trị giá 1.482.000USD và 8 tỷ đồng. Xem Phan An: Người Hoa ở Nam Bộ. Sđd. Tr 34-35.
[16]Xem Lê Thanh ThuỷTiếp xúc và hội nhập thương mại ở Đông Nam Á từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XIX. T/c Nghiên cứu Đông Nam Á. Số 5(86)-2007. Tr 54-63.
[17]Phong trào tẩy chay khách trú, chống độc quyền xuất nhập khẩu lúa gạo ở cảng Sài Gòn đều nhằm vào tư sản người Hoa.

Tags: , , , ,