Imagine – bản Tuyên ngôn Cộng sản của John Lennon

Hãy hình dung thế giới không có các quốc gia… không có gì để giết hoặc để chết vì nó… và cũng không có cả tôn giáo. Hãy hình dung tất cả mọi người sống trong hòa bình…

Imagine – bản Tuyên ngôn Cộng sản của John Lennon

“Imagine” (Hãy tưởng tượng hay Hãy hình dung) là một bài hát với chủ đề Thế giới đại đồng do John Lennon thể hiện trong album Imagine năm 1971 của ông.

“Imagine” được nhiều người coi là một trong những bài hát hay nhất của mọi thời đại. Năm 2004, tạp chí Rolling Stone bầu “Imagine” là bài đứng thứ 3 trong 500 bài hát vĩ đại nhất. Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter đã nói, “Ở nhiều nước trên khắp thế giới – tôi và vợ tôi đã đến thăm 125 nước – người ta nghe thấy bài Imagine của John Lennon được hát như thể quốc ca”.

Trong cuốn sách Lennon in America (Lennon ở Mỹ) của Geoffrey Giuliano, Lennon đã bình luận rằng “Imagine” là “một bài hát chống tôn giáo, chống chủ nghĩa quốc gia, chống truyền thống, chống chủ nghĩa tư bản, nhưng vì bọc đường nên nó được chấp nhận”. Lennon còn miêu tả bài hát “gần như là bản Tuyên ngôn Cộng sản”.

Vợ Lennon, bà Yoko Ono nói rằng lời bài hát “Imagine” “chính là những gì John tin tưởng — rằng tất cả chúng ta là một quốc gia, một thế giới, một dân tộc. Ông đã muốn truyền đạt tư tưởng đó”.

https://www.youtube.com/watch?v=pfcJ9_C6SOM

Trích dịch lời bài hát:

Hãy tưởng tượng thế giới không có thiên đường… không có địa ngục. Trên đầu ta chỉ là bầu trời. Hãy hình dung tất cả mọi người sống cho ngày hôm nay…

Hãy hình dung thế giới không có các quốc gia…không có gì để giết hoặc để chết vì nó… và cũng không có cả tôn giáo. Hãy hình dung tất cả mọi người sống trong hòa bình…

Hãy hình dung thế giới không có tài sản… không cần phải tham lam hay thèm khát điều gì. Một tình bằng hữu của con người. Hãy hình dung tất cả mọi người cùng chia sẻ cả thế giới…

Bạn có thể nói rằng tôi là kẻ mơ mộng, nhưng tôi không phải người duy nhất. Tôi hy vọng ngày nào đó bạn sẽ đến với chúng tôi. Và thế giới sẽ trở thành như một.

S.T

Tags: , , ,