Về nạn anh hùng hóa chủ nghĩa Phát-xít ở Ukraina

Tại Ukraina, nhiều chính sách cấp nhà nước đã và đang được tiến hành với những hành động mạnh mẽ của chính quyền tất cả các cấp nhằm xóa bỏ tội ác và anh hùng hóa chủ nghĩa quốc xã.

Về nạn anh hùng hóa chủ nghĩa Phát-xít ở Ukraina

Trích từ Báo cáo của Bộ Ngoại giao Nga “Về tình hình nhân quyền tại Ukraina” (năm 2023).

Nổi bật bởi tính chất nhất quán trong các nỗ lực của chế độ Kiev về tuyên truyền có tính chất hiếu chiến cho chủ nghĩa tân quốc xã – được đi kèm với việc viết lại lịch sử Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Đầy rẫy những khái niệm bị bóp méo về những sự kiện lịch sử làm giảm vai trò và sự đóng góp của Liên Xô vào chiến thắng trước chủ nghĩa quốc xã.

Đỉnh điểm của tinh thần trong số đông đảo thường dân là chính sách cấp nhà nước được tiến hành tại Ukraina và những hành động mạnh mẽ của chính quyền tất cả các cấp nhằm minh oan cho và anh hùng hóa chủ nghĩa quốc xã, những kẻ đồng phạm của chủ nghĩa quốc xã thời Chiến tranh thế giới lần thứ hai và sự lôi kéo các đơn vị khác nhau của những kẻ hợp tác với địch của Ukraina – những người đã hợp tác với những kẻ xâm lược Hitler trong những năm chiến tranh.

Cần phải nêu lên rằng, cơ sở pháp quy đã được thiết lập cho hoạt động này. Trên cơ sở các các văn bản này:

• Các biểu tượng của Liên Xô đã bị cấm;

• Chế độ cộng sản bị lên án;

• Mở các kho lưu trữ của các cơ quan mật vụ Liên Xô;

• Cấm sự dụng, mang, biểu dương công khai băng Georgy;

• Công nhận các quân nhân các đơn vị quân đội chủ nghĩa dân tộc Ukraina thời Chiến tranh thế giới lần thứ hai là các chiến sỹ vì độc lập – đó là các Tổ chức những người theo dân tộc chủ nghĩa (OUN) và Quân đội khởi nghĩa Ukraina (UPA) và những người lãnh đạo của họ – gồm người đứng đầu OUN S. Bandera và người đã từng phục vụ trong các đơn vị vũ trang của Đế chế thứ ba – Tổng tư lệnh UPA R. Shukhevich;

• Đưa vào áp dụng trách nhiệm hình sự về việc đánh giá tiêu cực về hoạt động của các cơ cấu nói trên.

Đồng hành với các điều khoản của Luật “Về quy chế pháp lý và việc lưu danh ký ức của những chiến sỹ vì độc lập của Ukraina trong thế kỷ XX” Hội đồng tỉnh Lvov ngày 30 tháng 1 năm 2018 đã thông qua quyết định về việc sử dụng cờ của OUN-UPA tương đương với quốc kỳ Ukraina.

Những quyết định tương tự cũng đã được Hội đồng tỉnh Volyn, các Hội đồng thành phố tại Ternopol, Kiev và một số thành phố khác thông qua.

Theo ĐẠI SỨ QUÁN NGA TẠI VIỆT NAM 

Tags: ,