Tiểu sử của Vladimir Ilyich Lenin

V.I. Lenin sinh ngày 22/4/1870 ở Simbirsk (nay là Ulianovsk). Tên thật của ông là Vladimir Illyich Ulianov (Lenin), các bí danh đã dùng là V. Ilin, K. Tulin, Karpov và những bí danh khác.

Năm 1887 V.I. Lenin tốt nghiệp xuất sắc bậc Trung học được nhận Huy chương vàng nên được vào thẳng bất kỳ trường Đại học nào ở nước Nga. Ông xin vào học khoa Luật của Đại học Tổng hợp Kazan. Tại đây, V.I. Lenin tham gia nhóm cách mạng trong sinh viên, trở thành thành viên của Hội đồng hương bí mật Samarsko- Simbirskoe.

Do tham gia tuyên truyền cách mạng trong sinh viên, tháng Chạp 1887, V.I. Lenin bị đuổi học và bị phát lưu đến làng Kokushino Kazan.

Tháng 10/1888, trở về Kazan gia nhập nhóm Marxist. V.I. Lenin có nghị lực rất cao trong việc tự học. Chỉ trong vòng hai năm miệt mài đèn sách, năm 1891, V.I. Lenin đã thi đỗ tất cả các môn học của chương trình 4 năm khoa Luật trường ĐH Tổng hợp Kazan với tư cách thí sinh tự do. Sau khi tốt nghiệp khoa luật V.I. Lenin làm trợ lý luật sư ở Samara. Tháng 8/1893, ông chuyển về Peterburg.

Năm 1894, trong cuốn “Thế nào là những người bạn dân và học chiến đấu chống lại những người xã hội dân chủ như thế nào?” và năm 1899, trong cuốn “Sự phát triển chủ nghĩa tư bản ở Nga” V.I. Lenin được thừa nhận là người lãnh đạo của nhóm Marxist ở Nga.

Mùa thu 1895, V.I. Lenin thành lập ở Peterburg Hội liên hiệp đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân, tập hợp các nhóm cách mạng ở Peterburg. ở Moskva , Kiev, Iaroslav và những thành phố khác cũng thành lập các hội liên hiệp tương tự. V.I. Lenin đã gặp Nadezda Konstantinovna Krupskaia . Hai người yêu nhau và trở thành bạn đời chung thuỷ.

Đêm mồng 9 /12/1895, do bị tố giác, nhiều hội viên của Hội liên hiệp, trong đó có V.I. Lenin bị cảnh sát bắt. Sau 14 tháng bị cầm tù, tháng 2/897, V.I. Lenin bị đi đày 3 năm ở làng Shushenkoe (miền Đông Sibir). Trong thời gian lưu đày V.I. Lenin đã viết xong hơn ba mươi tác phẩm, trong đó có cuốn khá đồ sộ: Sự phát triển chủ nghĩa tư bản ở nước Nga (1899).

Năm 1900, thời hạn lưu đày của V.I. Lenin kết thúc. Ông lại tập hợp những người Marxist cách mạng thành lập đảng. Chính quyền Nga hoàng cấm V.I. Lenin sống ở Thủ đô và các thành phố lớn. V.I. Lenin phải ra nước ngoài (1900), cùng với Plekhanov lập ra tờ báo Tia lửa.

Năm 1903, tại London tiến hành Đại hội lần thứ II Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga. V.I. Lenin phát biểu phải xây dựng một đảng Marxist kiểu mới có kỷ luật nghiêm mình, có khả năng là người tổ chức cách mạng của quần chúng. Nhóm số đông ủng hộ V.I. Lenin gọi là những người Bolshevik, nhóm số ít chủ trương thành lập đảng đấu tranh theo kiểu Nghị viện gọi là những người Menshevik.

Về những nguyên tắc tư tưởng và tổ chức của đảng kiểu mới này V.I. Lenin đã trình bày trong cuốn “Làm gì” (1902) và cuốn “Một bước tiến hai bước lùi” (1904). Trong thời kỳ cách mạng 1905- 1907 V.I. Lenin đã phát triển tư tưởng độc quyền lãnh đạo của giai cấp vô sản trong trong cuộc cách mạng dân chủ tư sản thành cách mạng xã hội chủ nghĩa Hai sách lược dân chủ xã hội trong cách mạng dân chủ 1905.

Tháng 4/1905, tại London tiến hành Đại hội lần thứ III ĐCNXHDC Nga, V.I. Lenin được bầu là chủ tịch Đại hội. Tại Đại hội này Uỷ ban Trung ương đã được bầu ra do V.I. Lenin đứng đầu.

Tháng 11/ 1905, V.I. Lenin bí mật trở về Peteburg để lãnh đạo cách mạng Nga. Tháng 12/1907, V.I. Lenin sống ở nước ngoài tiếp tục đấu tranh bảo vệ và củng cố đảng hoạt động bí mật. Trong cuốn “Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán” (1908) V.I. Lenin phê phán sự xét lại về mặt triết học chủ nghĩa Marx và phát triển những cơ sở triết học của chủ nghĩa Marx.

Tháng 1/1912 lãnh đạo Hội nghị lần thứ VI (Praha) toàn Nga ĐCNXHDC. Tháng 6/1912 từ Paris chuyển về Krakov lãnh đạo tờ Pravda (Sự thật).

Thời kỳ này, V.I. Lenin soạn thảo xong Đề cương Marxist về vấn đề dân tộc. Cuối Tháng Bảy 1914, bị cảnh sát áo bắt nhưng sau đó ít lâu được trả lại tự do và đi Thuỵ Sĩ. Trong thời gian Đại chiến thế giới lần thứ I V.I. Lenin đưa ra khẩu hiệu biến chiến tranh đế quốc thành nội chiến cách mạng.

Trong tác phẩm “Chủ nghĩa đế quốc – giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa tư bản” (1916) và những tác phẩm khác V.I. Lenin đã phát triển chính trị kinh tế học Marxist và lý luận về cách mạng xã hội chủ nghĩa, kiện toàn những vấn đề cơ bản của triết học Marxist (Bút ký triết học).

Tại Hội nghị quốc tế những người theo chủ nghĩa quốc tế tại Thuỵ Sĩ (1915) V.I. Lenin đã tập hợp những người xã hội dân chủ cánh tả đoàn kết lại. Sau cách mạng Tháng Hai 1917, ở Nga tồn tại tình trạng hai chính quyền song song, một bên là chính phủ lâm thời tư sản (chuyên chế của giai cấp tư sản) và một bên là Xô viết các đại biểu công nhân và binh sĩ (chuyên chính vô sản).

Những mâu thuẫn kinh tế và chính trị sâu sắc ở nước Nga lúc bấy giờ đòi hỏi phải tiến hành một cuộc cách mạng làm thay đổi tận gốc đời sống chính trị nước Nga. Ngày 16/4 V.I. Lenin đến Petrograd để trình bày Luận cương Tháng Tư, thực chất là một văn kiện mang tính cương lĩnh đề ra đường lối giành chiến thắng cho cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa với khẩu hiệu “Toàn bộ chính quyền về tay các Xô Viết!”.

Hội nghị lần thứ VII toàn Nga (Tháng TƯ 1917) của ĐCNXHDC Nga đã nhất trí thông qua đường lối do V.I. Lenin đề ra. Sau cuộc khủng hoảng chính trị ở nước Nga (Tháng 7/1917), V.I. Lenin buộc phải về vùng Pazzliv cách Petrograd (nay là Peterburg) 34km để tránh sự truy lùng của Chính phủ lâm thời. Từ nơi hoạt động bí mật V.I. Lenin thường xuyên chỉ đạo phong trào cách mạng nước Nga.

Đầu tháng 8/1917 Đại hội lần thứ VI ĐCNXHDC Nga họp bán công khai ở Petrograd, V.I. Lenin tuy không tham dự nhưng vẫn lãnh đạo Đại hội tiến hành và thông qua đường lối phải khởi nghĩa vũ trang giành lấy chính quyền.

Trong thời gian này, V.I. Lenin viết xong cuốn Nhà nước và cách mạng đề ra nhiệm vụ cho giai cấp vô sản phải giành lấy chính quyền bằng con đường đấu tranh vũ trang.

Đầu tháng 10/1917, V.I. Lenin từ Phần Lan bí mật trở về Petrograd. Ngày 23/10/1917 kế hoạch khởi nghĩa vũ trang của V.I. Lenin đề ra được Hội nghị Uỷ ban trung ương ĐCNXHDC Nga thông qua.

Tối ngày 6/11/1917, V.I. Lenin đến Cung điện Smolniy trực tiếp chỉ đạo cuộc khởi nghĩa. Đến rạng sáng ngày 7/11/1917 , toàn thành phố Petersburg nằm trong tay những người khởi nghĩa, và đến đêm ngày 7/11/1917, Cách mạng Tháng Mười Nga đã toàn thắng. Chính quyền đã về tay nhân dân. Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới do Đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo đã ra đời. Tại Đại hội các Xô Viết toàn Nga lần thứ II V.I. Lenin được bầu là Chủ tịch Hội đồng các Uỷ viên nhân dân (Hội đồng Dân uỷ).

Sau Cách mạng Tháng Mười Nga theo đề nghị của V.I. Lenin Hoà ước Brest với nước Đức đã được ký kết (ngày 3/3/1918). Ngày 11/3/1918 V.I. Lenin cùng với Trung ương Đảng và Chính phủ Xô viết trở về Moskva, V.I. Lenin đã có công lao to lớn trong việc lãnh đạo cuộc đấu tranh của nhân dân lao động nước Nga Xô viết chống sự can thiệp quân sự của nước ngoài và lực lượng phản cách mạng trong nước; trong việc lãnh đạo quá trình cải tạo xã hội chủ nghĩa ở nước Nga. V.I. Lenin thi hành chính sách đối ngoại Xô Viết, đề ra những nguyên tắc cùng tồn tại hoà bình giữa các quốc gia có chế độ xã hội khác nhau.

Ngày 30/8/1918, V.I. Lenin bị ám sát và bị thương nặng, nhưng sau đó ít lâu sức khoẻ hồi phục. vào năm 1919, V.I. Lenin sáng lập ra Quốc tế Cộng sản.

Tháng 3/1919, Đại hội lần thứ VIII của Đảng Cộng sản Nga đã thông qua Cương lĩnh mới của Đảng, V.I. Lenin được bầu là chủ tịch Uỷ ban soạn thảo Cương lĩnh Mùa xuân 1920. Ông đã viết cuốn Bệnh ấu trĩ tả khuynh của chủ nghĩa cộng sản trình bày những vấn đề chiến lược và sách lược của phong trào cộng sản.

Thời gian này, V.I. Lenin soạn thảo xong kế hoạch xây dựng chủ nghĩa xã hội (công nghiệp hóa đất nước, hợp tác hóa gia cấp nông dân, cách mạng văn hóa) là người sáng lập ra Kế hoạch điện khí hóa toàn Nga (GOELRO), người đề ra chính sách kinh tế (NEP). Năm 1921 chính sách NEP của V.I. Lenin được thông qua tại Đại hội lần thứ X Đảng Cộng sản Nga.

Năm 1922 V.I. Lenin ốm nặng. Trong diễn văn cuối cùng đọc tại hội nghị toàn thể Xô Viết đại biểu thành phố Moskva (ngày 20/11/1922) V.I. Lenin tin tưởng rằng thi hành chính sách NEP nước Nga sẽ trở thành một nước xã hội chủ nghĩa.

Tháng 12/1922 đến tháng 3/1922 V.I. Lenin đọc ghi âm lại một số bài báo quan trọng như: Những trang nhật ký, Bàn về hợp tác hóa, Bàn về cách mạng của chúng ta, Thà ít mà tốt; Thư gửi Đại hội.

Ngày 21 Tháng Tư 1924, V.I. Lenin qua đời ở làng Gorki (Moskva).

Theo BÁO ĐIỆN TỬ ĐCSVN

Tags: , ,