Bóng ma trầm cảm trong giới trẻ tại đất nước ‘hạnh phúc nhất thế giới’

Bóng ma trầm cảm trong giới trẻ tại đất nước ‘hạnh phúc nhất thế giới’

Mặc dù được sống trong xã hội được đánh giá là hạnh phúc nhất thế giới nhưng nhiều người trẻ tuổi ở Phần Lan vẫn bị trầm cảm và để cập đến bệnh lý này lại được coi là một “điều cấm kỵ” tại đây.

Tags: , ,


Nghiện mua sắm – một hội chứng rối loạn thần kinh nguy hiểm

Nghiện mua sắm – một hội chứng rối loạn thần kinh nguy hiểm

Nghiện mua sắm là một biểu hiện của Rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Nó xảy ra khi một người liên tục mua quá nhiều đồ vật mặc dù những đồ vật ấy không có giá trị, không thiết thực hay thậm chí là nguy hiểm cho người mua…

Tags: ,

Kiến thức cơ bản về hội chứng tự kỉ

Rối loạn phổ tự kỷ là một tổ hợp những khuyết tật phát triển có thể dẫn đến những khó khăn đáng kể về mặt giao tiếp, xã hội và hành vi. Hội chứng tự kỷ sẽ có ảnh hưởng đến mỗi người một khác nhau, và có thể từ nhẹ cho đến nặng.

Tags: ,