Một góc nhìn về sự thù địch giữa Trung Quốc và Nhật Bản

Một góc nhìn về sự thù địch giữa Trung Quốc và Nhật Bản

 Năm 1895, Trung Quốc bị đánh bại bởi Nhật Bản, một kẻ xâm lược bé nhỏ mà người Trung Quốc gọi một cách miệt thị là wa (người lùn). Cuộc tấn công này là cú sốc không thể chấp nhận nổi.

Tags: , , ,