Với tiền lệ Kosovo, phương Tây đã bị ‘nghiệp quật

Tạo dựng ‘Tiền lệ Kosovo’, phương Tây đã bị ‘nghiệp quật’ ở Ukraina

Việc Kosovo đơn phương tuyên bố độc lập và được phương Tây hậu thuẫn năm 2008 từng được coi là lời cảnh báo về sự mở đầu cho thảm họa về vấn đề dân tộc ở châu Âu. Và điều gì phải đến cũng đã đến.

Tags: , ,