Những lý luận chung về đói nghèo và xoá đói giảm nghèo

8. Các chương trình lồng ghép và đánh giá thực hiện công tác xoá đói giảm nghèo trong giai đoạn 1996-2000 ở Việt Nam

CÁC CHƯƠNG TRÌNH LỒNG GHÉP VỚI CHƯƠNG TRÌNH XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO

Chương trình 773

Có mục tiêu tác động đến xoá đói giảm nghèo là khai hoang tư liệu sản xuất (là đất đai cho người nghèo), xây dựng các cơ sở phúc lợi xã hội cho xã nghèo.

Chương trình giáo dục đào tạo

Có mục tiêu tác động đến xoá đói giảm nghèolà xoá mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học, hỗ trợ giáo dục miền núi và dân tộc(cung cấp sách giáo khoa cho học sinh), nâng cao cơ sở vật chất cho các trường học.

Chương trình y tế

Có mục tiêu tác động đến xoá đói giảm nghèo là chữa các bệnh như sốt rét, bướu cổ, phong, lao, sốt xuất huyết cho nhân dân nói chung, trong đó phần lớn cho người nghèo, nâng cấp các trang thiết bị của các cơ sở y tế, xoá các xã trắng về ytế.

Chương trình phòng chống HIV/AIDS

Có mục tiêu tác động đến xoá đói giảm nghèo là điều trị bệnh nhân lây nhiễm HIV/AIDS nói chung trong đó có người nghèo và đặc biệt là trẻ em mồ côi do cha mẹ chết vì AIDS.

Chương trình dân số kế hoạch hoá gia đình

Có mục tiêu tác động đến xoá đói giảm nghèolà cung cấp các phương tiện, dụng cụ tránh thai cho nhân dân nói chung và trong đó có người nghèo, xây dựng các trạm ytế xã.

Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Có mục tiêu tác động đến xoá đói giảm nghèo là đảm bảo cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn nói chung và trong đó có người nghèo, xây dựng các chương trình cung cấp nước sạch cho các xã nghèo.

Chương trình quốc gia về việc làm

Có mục tiêu tác động đến xoá đói giảm nghèolà:- Tham gia giải quyết việc làm cho những người nghèo không có việc làm.- Đào tạo nghề miễn phí cho con em các hộ nghèo tại các trung tâm dịch vụ việc làm thuộc khu vực Nhà nước quản lý.

Chương trình bảo vệ và chăm sóc trẻ em

Có mục tiêu tác động đến xoá đói giảm nghèolà:

– Chăm sóc sức khoẻ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

– Phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em

Chương trình văn hoá

Có mục tiêu tác động đến xoá đói giảm nghèolà: phát triển văn hoá thông tin cơ sở ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, bố trí cán bộ hoạt động văn hoá, trang bị sách báo và các phương tiện thông tin cho các xã nghèo.

Chương trình phủ sóng phát thanh và truyền hình

Có mục tiêu tác động đến xoá đói giảm nghèo:

– Cung cấp Tivi, radiô cho các xã vùng cao biên giới, hải đảo và các hộ nghèo thuộc hộ chính sách.

– Cung cấp máy TVRO cho các tụ điểm dân cư ở các xã nghèo vùng cao, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Chương trình phòng chống ma tuý

Có mục tiêu tác động đến xoá đói giảm nghèo là chuyển dịch cơ cấu cây trồng ở các xã nghèo, xoá bỏ trồng cây thuốc phiện và cai nghiện cho người nghèo.111

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG TÁC XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO TRONG GIAI ĐOẠN 1996-2000 Ở VIỆT NAM.

Kết quả thực hiện

Trong 5 năm qua cùng với đẩy mạnh đầu tư phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là phát triển nông nghiệp ,nông thôn, xoá đói giảm nghèo đã thực sự trở thành nhiệm vụ chính trị quan trọng của các cấp uỷ đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, thu hút được các tầng lớp tham gia, trong đó có cả người nghèo; tạo thành phong trào sôi động trong cả nước và bước đầu đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận:

– Tỷ lệ hộ nghèo đối (theo tiêu chuẩn quốc gia) giảm từ 20,3% vào cuối năm 1995 xuống 19,2% năm 1996, 17,7% năm 1997, 15,7% năm 1998, 13,1% năm 1999, và 10,6% năm 2000; Trung bình mỗi năm giảm 2% khoảng 300000 hộ. Tính chung 5 năm qua giảm 1,5 triệu hộ nghèo tương đương 7,5 triệu người; Riêng hộ đói kinh niêm từ 450 nghìn hộ vào cuối năm 1995 xuống còn 150 nghìn hộ năm 2000 chiếm tỷ lệ gần 1% trong tổng số hộ cả nước. Mặc dù thiên tai diễn ra trên diện rộng gây hậu quả nặng nề, nhưng mục tiêu xoá đói giảm nghèo đề ra trong nghị quyết đại hội 8 của Đảng đã cơ bản hoàn thành.

– Hệ thống chính sách, cơ chế, giải pháp xoá đói giảm nghèo bước đầu được hoàn thiện và đi vào cuộc sống như: Tín dụng ưu đãi, hướng dẫn cách làm ăn, hỗ trợ về giáo dục, ytế, hỗ trợ đồng bào dân tộc đặc biệt khó khăn, hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, định canh định cư, di dân, kinh tế mới… tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho xoá đói giảm nghèo và tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho các xã nghèo để phát triển sản xuất và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

-Nhiều mô hình hộ gia đình, thôn, bản, xã, huyện xoá đói giảm nghèo có hiệu quả được nhân rộng như: Mô hình tiết kiệm tín dụng của hội phụ nữ, mô hình xoá đói giảm nghèo theo hướng tự cứu của các tỉnh miền trung; mô hình xoá đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc ở Lai Châu; mô hình phát triển cộng đồng gắn với xoá đói giảm nghèo ở Tuyên Quang, Thái Nguyên,Thừa Thiên -Huế; mô hình gắn kết với các hoạt động của Tổng công ty( Tổng công ty thuốc lá, Cao su) với huyện, cụm xã phát triển sản xuất xoá đói giảm nghèo ở Cao Bằng, Ninh Thuận, Gia Lai, Kon Tum…

-Tổng nguồn vốn huy động cho các chương trình, dự án có liên quan đến mục tiêu xoá đói giảm nghèo trong 5 năm qua khoảng 15.000 tỷ đồng. Riêng 2 năm 1999-2000 là khoảng 8.100 tỷ đồng, đạt 80% kế hoạch huy động vốn (chưa kể khoảng 1.000 tỷ từ nguồn hợp tác quốc tế) trong đó:

+ Ngân sách trung ương đầu tư trực tiếp cho chương trình khoảng 2.400 tỷ đồng (trung ương: 2.100 tỷ đồng và địa phương: 300 tỷ đồng.)

Lồng ghép chương trình, dự án khác: khoảng 500 tỷ đồng trong 2 năm 1999-2000.

+ Huy động từ các bộ, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và cộng đồng: khoảng 200 tỷ đồng.

+ Vốn tín dụng từ ngân hàng phục vụ người nghèo khoảng 5.000 tỷ đồng vào cuối năm 2000.

– Hệ thống tổ chức, cán bộ bước đầu được hình thành ở 1 số tỉnh, thành phố( thành phố Hồ Chí Minh , Đà nẵng, Cao Bằng, Hà Tĩnh…). Đội ngũ thanh niên tình nguyện, cán bộ tỉnh, huyện được tăng cường có thời hạn cho các xã nghèo trong 2 năm 1999 và 2000 khoảng 2000 người. Nhìn chung đội ngũ cán bộ này hoạt động tích cực cho UBND các xã xây dựng kế hoạch, dự án, tổ chức thực hiện chương trình xoá đói giảm nghèo ở địa phương.

Với kết quả nêu trên, chương trình xoá đói giảm nghèo đã được đánh giá là một trong những chương trình kinh tế xã hội có hiệu quả trong những năm qua; đồng thời Việt nam còn được cộng đồng quốc tế công nhận là một trong những nước giảm nghèo đói nhanh nhất và là điểm sáng về xoá đói giảm nghèo.

1.2 Kết quả thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói giảm nghèo.

– Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng: Trong 2 năm1999-2000 triển khai xây dựng trên 4.000 công trình cơ sở hạ tầng ở các xã đặc biệt khó khăn và xã biên giới (năm 1999 hỗ trợ đầu tư cho 1200 xã, năm 2000 là 1870 xã), bình quân mỗi xã được xây dựng 2,5 công trình; ngoài ra, các tỉnh còn đầu tư bằng ngân sách địa phương và vốn lồng ghép xây dựng hạ tầng cho khoảng 500 xã. Tổng kinh phí thực hiện khoảng 3.000 tỷ đồng, bình quân 1,3-1,4 tỷ/xã trong đó: ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng, bình quân mỗi xã được đầu tư 800 triệu đồng trong 2 năm; ngân sách địa phương: khoảng 300 tỷ đồng: lồng ghép khoảng 500 tỷ đồng; vốn hỗ trợ của các bộ, ngành, tổng công ty, các địa phương gần 200 tỷ đồng.

– Dự án tín dụng: tổng nguồn vốn đầu tư của ngan hàng phục vụ người nghèo đạt 5.000 tỷ đồng vào cuối năm 2000, cung cấp tín dụng ưu đãi (lãi suất thấp, không phải thế chấp) cho trên 5 triệu lượt họ nghèo với mức vốn bình quân 1,7 triệu đồng/hộ; khoảng 80% hộ nghèo đã tiếp cận được nguồn vốn tín dụng ưu đãi.

Tính đến ngày 30.6.200 tổng dư nợ là 4.134 tỷ đồng, tổng số hộ dư nợ là 2,37 triệu hộ .Trong đó, dư nợ ngắn hạn là1.097 tỷ đồng , dài hạn là 3.037 tỷ đồng; 80% dư nợ của ngân hàng phục vụ người nghèo là đầu tư vào ngành nông nghiệp .

– Dự án hỗ trợ đồng bào dân tộc đặc biệt khó khăn: Riêng 2 năm ngân sách Nhà nước dã bố trí gần 60 tỷ đồng, hỗ trợ cho gần 20.000 hộ đồng bào dân tộc đặc biệt khó khăn và cho 40.000 hộ vay vốn sản xuất không lấy lãi.

-Dự án định canh định cư, di dân kinh tế mói: Tổng kinh phí thực hiện khoảng 500 tỷ đồng từ ngân sách trung ương, định canh định cư cho 80.010 hộ; sắp xếp cuộc sống ổn định 11.416 hộ di dân tự do; di dân đi xây dựng vùng kinh tế mới 38.925 hộ.

– Dự án hướng dẫn cách làm ăn, khuyến nông lâm, ngư: kinh phí thực hiện khoảng 25 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương đầu tư trực tiếp cho chương trình khoảng 17 tỷ đồng. Hướng dẫn cho 2 triệu lượt người nghèo cách làm ăn và khuyến nông , khuyến lâm, khuyến ngư; xây dựng trên 400 mô hình về trình diễn vềg lúa, đậu tương, ngô lai… năng suất cao đã được người nghèo áp dụng vào sản xuất .

– Dự án đào tạo nâng cao năng lực cán bộ làm công tác xoá đói giảm nghèo và cán bộ xã nghèo: Trong 2 năm 1999 và 2000, tổ chức tập huấn cho trên 30000 lượt cán bộ xoá đói giảm nghèo, kinh phí thực hiện khoảng 20 tỷ đồng trong đó kinh phí trung ương khoảng 17 tỷ đồng. Tăng cường trên 2000 cán bộ tỉnh, huyện và thanh niên tình nguyện về các xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn.

– Dự án hỗ trợ người nghèo về ytế: Trong 2 năm mua và cấp trên 1,2 triệu thẻ BHYT cho người nghèo; cấp thẻ, giấy chứng nhận chữa bệnh miễn phícho gần 2 triệu người; thực hiện khám chữa bệnh miễn phí cho gần 1,8 triệu người nghèo. Tổng kinh phí thực hiện khoảng 200 tỷ đồng từ nguồn thu bảo đảm xã hội của các địa phương và ngành ytế. Ngoài ra hàng vạn trẻ em nghèo, người nghèo được khám chữa bệnh nhân đạo miễn phí (lắp thuỷ tinh thể, vá môi, chỉnh hình,phục hồi chức năng…).

-Dự án hỗ trợ người nghèo về giáo dục: Miễn, giảm học phí cho hơn 1,3 triệu học sinh nghèo, đồng thời đã cấp sách giáo khoa cho khoảng 1,4 triệu học sinh nghèo với tổng kinh phí thực hiện khoảng 80 tỷ đồng từ ngân sách địa phương và ngành giáo dục.

-Dự án hỗ trợ sản xuất, phát triển ngành nghề: Riêng năm 2000, đã hỗ trợ sản xuất , phát triển ngành nghề cho khoảng 40000 hộ nghèo với tổng kinh phí khoảng 20 tỷ đồng.

Những tồn tại

Tồn tại chung

– Trước hết là nhận thức về trách nhiệm đối với công tác xoá đói giảm nghèo ở 1 số địa phương, cơ sở còn chậm và chưa rõ, thiếu nhất quán nên điều hành, phối hợp còn lúng túng, lúc thì giao cho cơ quan này, lúc thì giao cho cơ quan khác, nên có địa phương đến năm 2000 mới phê duyệt chương trình, kế hoạch; công tác cán bộ chưa được coi trong đúng mức, nhất là ở cơ sở nên nhiều địa phương vừa thiếu về số lượng, vừa hạn chế về năng lực. Một bộ phận người nghèo chưa nhận thức đúng về trách nhiệm của mình, thiếu quyết tâm vươn lên vượt qua đói nghèo.

– Nguồn lực đầu tư trực tiếp từ trung ương cho chương trình hàng năm còn hạn chế, chưa cân đối với mục tiêu chung giữa các vùng và nội dung của từng dự án; cấp vốn chưa đảm bảo được tiến độ thực hiện, Một số địa phương chưa huy động được nguồn lực tại chỗ cho xoá đói giảm nghèo, còn tư tưởng trông chờ vào sự hỗ trợ của trung ương.

– Một số chính sách, cơ chế vận hành chưa rõ hoặc bất hợp lý như: chính sách hỗ trợ về ytế thực hiện chưa hiệu quả do thiếu nguồn tài chính bảo đảm; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở các xã nghèo còn gặp nhiều khó khăn, triển khai chậm do còn thiếu cơ chế chính sách hợp lý về chọn thầu, thiết kế; cơ chế quản lý tài chính của chương trình còn thiếu thống nhất; cơ chế lồng ghép các chương trình, dự án với mục tiêu xoá đói giảm nghèo chưa khả thi.

– Tính bền vững của xoá đói giảm nghèo chưa cao, một bộ phận dân cư có nguy cơ tái nghèo do sinh sống ở vùng thường xuyên bị thiên tai mất mùa, do thhiếu việc làm và việc làm không ổn định, thu nhập thấp, không có tích luỹ, mức sống cao không hơn nhiều so với chuẩn nghèo, trong khi hệ thống quỹ an sinh xã hội chưa được thiết lập. Thực tế cho thấy, sau lũ lụt năm1999, khoảng 75000 hộ của 9 tỉnh miền trung đã tái nghèo, xoá đi thành quả của rất nhiều năm phấn đấu và gây nhiều khó khăn cho những năm tiếp theo.

  • Công Tác điều tra, quản lý đối tượng hộ nghèo, xã nghèo, xây dựng chương trình còn nhiều bất cập, chưa được đầu tư nguồn lực đúng mức để thực hiện. Việc thực hiện nguyên tắc làm gì và đầu tư vào đâu phải suất phát từ nhu cầu của người dân vẫn còn mang tính hình thức ở không ít địa phương, chưa tạo được cơ hội cho người dân tham gia xây dựng kế hoạch, thực hiện và quản lý nguồn lực.
  • Công tác xoá đói giảm nghèo trong những nặm qua chưa được quan tâm đúng mức, chưa tạo điều kiện tối cần thiết cho xoá đói giảm nghèo ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng… ở những nơi này cơ sở hạ tầng còn yếu kém, háàu như chưa có, trình độ dân trí thấp nên chưa thể tiến hành công tác xoá đói giảm nghèo có hiệu quả.
  • Trong chỉ đạo thực hiện, chưa tạo lập được mô hình, một số mô hình đã có thì tổng kết, nhân rộng còn hạn chế. Đặc biệt là mô hình của chính người nghèo thì chưa được các địa phương chú ý xây dựng, rút kinh nghiệm nhằm giúp cho người nghèo có được các cơ hội tốt để tham gia vào nền kinh tế đang tăng trưởng.

Tồn Tại trong việc thực hiện các dự án thuộc chương trình

– Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng: việc hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng ở 1 số địa phương chưa thực hiện được nguyên tắc” xã có công trình, dân có việc làm” chưa huy động được sự tham gia đóng góp của người nghèo, cơ chế dân chủ công khai, tuy đã được thực hiện nhưng còn mang tính hình thức. Nhiều nơi người dân chưa được thông tin đầy đủ về chủ trương, nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho các xã nghèo.

– Dự án tín dụng ưu đãi: Nguồn vốn ngân sách Nhà nước cấp bù chênh lệch giữa lãi suất huy động và cho vay hộ nghèo chậm, chưa đáp ứng được tiến độ kế hoạch. Với mô hình tổ chức hiện nay, cán bộ ngân hàng chưa có khả năng bao quát và quản lý các hộ nghèo trên địa bàn. Do khả năng tài chính còn hạn hẹp nên chưa tổ chức đào tạo các tổ trưởng tổ vay vốn, vì hoạt động của các tổ vay vốn còn nhiều bất cập, vẫn còn một bộ phận người nghèo chưa tiếp cận được với nguồn vốn này. Mặt khác cũng còn một bộ phận người nghèo chưa có đủ nhận thức, kinh nghiệm làm ăn, chưa dám vay vốn.

– Dự án hỗ trợ đồng bào đặc biệt khó khăn: Tiêu chí hộ đồng bào đặcc biệt khó khăn chưa rõ, đối tượng quy định quá rộng (trên 40 dân tộc), trong khi nguồn kinh phí thực hiện có hạn, dẫn đến tình trạng trên cùng 1 địa bàn xã có hộ dân tộc này được hỗ trợ, hộ dân tộc kháclại không được hỗ trợ. Hình thức hỗ trợ đồng bào dân tộc hiệu quả thấp.

– Dự án định canh, định cư, di dân kinh tế mới: Tiêu chí hộ định canh, định cư không phù hợp và chậm sửa đổi. Cơ chế đầu tư và quản lý vốn di dân chưa hợp lý, không tạo được sự kết nối giữa nơi di dân và nơi dân đến, có nguy cơ tăng hộ thuộc diện định canh định cư.

– Dự án hướng dẫn cách làm ăn cho người nghèo: Kinh phí đầu tư còn thấp so với yêu cầu của dự án, mới bố trí được ở 1 số tỉnh chưa đáp ứng được nhu cầu của các địa phương. Hình thức vận động người giàu giúp đỡ, lôi kéo hộ nghèo, câu lạc bộ giúp nhau làm giàu có tác dụng tốt nhưng chưa được tổng kết đầy đủ và nhân rộng.Việc hướng dẫn người nghèo cách làm ăn chưa phối hợp chặt chẽ với giải ngân vốn tín dụng ưu đãi.

– Dự án nâng cao năng lực cán bộ làm công tac xoá đói giảm nghèo và cán bộ xã nghèo: Năng lực và số lượng cán bộ làm công tác xoá đói giảm nghèo còn bất cập vời chương trình, nhu cầu đào tạo tập huấn lớn song kinh phí bố trí còn quá ít, nên mới tập trung thực hiện ở những vùng đặc biệt khó khăn, chưa đáp ứng được nhu cầu của các địa phương khác.

– Dự án hỗ trợ người nghèo về ytế: Dự án không được bố trí kinh phí trực tiếp từ chương trình mà sử dụng nguồn kinh phí từ bảo đảm xã hội của các địa phương. Nhưng phần lớn kinh phí trên không đáp ứng được nhu cầu, làm hạn chế kết quả thực hiện, trong khi phần lớn người nghèo ở vùng cao khó tiếp cận với các dịch vụ ytế tuyến huyện và trên tuyến huyện do đi lại khó khăn và tập quán lạc hậu. Mạng lưới ytế thôn bản chưa được củng cố và mở rộng.

-Dự án hỗ trợ người nghèo về giáo dục: 1 bộ phận học sinh nghèovẫn chưa được đến trường do chi phí vẫn còn cao so với thu nhập của hộ nghèo, nguy cơ tái mù chữ và số học sinh bỏ học ở các tỉnh vùng cao vẫn còn cao.

– Dự án hỗ trợ sản xuất, phát triển ngành nghề: Mục tiêu của dự án chưa rõ, vốn bố trí chậm. Việc hỗ trợ giải quyết đất sản xuất cho hộ nghèo chưa có định hướng cụ thể.

2.3 Những kinh nghiệm bước đầu.

Qua những thành tựu đã đạt được thì chúng ta rút ra những bài học kinh nghiệm chủ yếu sau:

– Kinh nghiệm quan trọng nhất và trước tiên là phải chuyển biến về nhận thức từ trong Đảng đến quần chúng, từ trung ương đến cơ sở về chủ trương xoá đói giảm nghèo.

– Sau khi có chủ trương và nhận thức đúng đắn, phải có những giải pháp thích hợp, huy động được các nguồn lực, tạo cơ chế chính sách cho công tác này.

– Có sự phối hợp đồng bộ giữa các bộ, ngành, các tổ chức đoàn thể từ trung ương đến địa phương và lồng ghép các chương trình khác.

– Phát huy vai trò của ngành lao động, thương binh và xã hội từ nghiên cứu đề xuất, tư vấn, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ và tạo nguồn hợp tác quốc tế.

– Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, các hội nghề nghiệp vào hoạt động xoá đói giảm nghèo.

– Phát huy nội lực là chính, song đồng thời không ngừng củng cố, mở rộng mối quan hệ hợp tác quốc tế nhằm mục tiêu xoá đói giảm nghèo.

Theo VOER.EDU.VN

Tags: , ,