Nhận diện âm mưu lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để chống phá ở vùng dân tộc thiểu số

Trong âm mưu và hoạt động chống phá Nhà nước Việt Nam hiện nay, các thế lực thù địch luôn chú ý khai thác triệt để vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo của các dân tộc thiểu số; kết hợp giữa lợi dụng vấn đề dân tộc và vấn đề tôn giáo để kích động, lôi kéo, tập hợp lực lượng phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

Họa động truyền đạo của tổ chức FULRO ở Tây Nguyên.

Một mặt, chúng kích động, tạo điều kiện để tôn giáo phát triển vào vùng dân tộc thiểu số, với mục đích thông qua sự ràng buộc thần quyền, giáo lý để nắm và khống chế quần chúng, chi phối các địa bàn chiến lược. Mặt khác, chúng tìm cách nắm, chi phối, lợi dụng tôn giáo ở các vùng dân tộc thiểu số nhằm tuyên truyền gây chia rẽ dân tộc, tập hợp lực lượng tiến hành các hoạt động chống phá hoặc lợi dụng tín ngưỡng truyền thống của đồng bào các dân tộc để lừa bịp, lôi kéo, kích động quần chúng gây mất ổn định chính trị-xã hội.

Biểu hiện cụ thể của hoạt động này mà các đối tượng thường sử dụng là lợi dụng sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo để khống chế, kích động quần chúng, tuyên truyền chống chế độ; lợi dụng thần quyền và hệ thống tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức mang danh nghĩa tôn giáo để tập hợp lực lượng, kích động, khống chế quần chúng phá rối an ninh, gây bạo loạn.

Các thế lực chống phá còn lợi dụng các cơ sở tôn giáo (chùa, nhà nguyện, thánh thất…) ở vùng dân tộc làm nơi cất giấu vũ khí, phương tiện, nơi tụ họp, chỉ đạo hoạt động chống phá. Chúng tác động, lôi kéo một số chức sắc, cốt cán trong các tôn giáo là người dân tộc thiểu số, móc nối, cấu kết giữa trong và ngoài để hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia; lợi dụng những sơ hở thiếu sót của ta trong giải quyết, xử lý các vụ việc liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo ở vùng dân tộc thiểu số để xuyên tạc, vu cáo, chống phá ta trên lĩnh vực dân chủ nhân quyền.

Gần đây, các đối tượng ráo riết tiến hành các hoạt động này ở những địa bàn chiến lược Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ; thực hiện ý đồ “tôn giáo hóa vùng dân tộc thiểu số”. Đáng chú ý, thế lực chống phá đã tuyên truyền, lôi kéo lập ra một số hình thức “tôn giáo” riêng cho người dân tộc thiểu số như “Tin lành Đề ga” ở Tây Nguyên; kích động luận điệu “Tin lành riêng của người Mông”, “Phật giáo riêng của người Khmer”.

Chúng âm mưu sử dụng tôn giáo như một công cụ tinh thần để nắm giữ, khống chế đồng bào các dân tộc, hình thành lực lượng đối trọng với chính quyền, cao hơn nữa là gây mâu thuẫn, xung đột dân tộc và đẩy tới ly khai, tự trị ở các vùng dân tộc thiểu số. Số cực đoan ở các nước như Mỹ, các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã tổ chức nhiều cuộc điều trần, hội thảo, họp báo, ra tuyên bố, ban hành nghị quyết xuyên tạc, bóp méo tình hình tôn giáo, nhân quyền ở các vùng dân tộc thiểu số Việt Nam. Một số cơ quan, tổ chức như Ủy ban Tự do tôn giáo quốc tế Mỹ, Nghị viện châu Âu, Tổ chức theo dõi nhân quyền (HRW), Ân xá Quốc tế (AI)… đã tổ chức nhiều đoàn lâm thời hoặc thường trú vào Việt Nam đi các vùng dân tộc thiểu số ở Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ nắm tình hình về tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền.

Trong báo cáo hàng năm, tuy họ đều thừa nhận Việt Nam có chuyển biến tích cực, nhưng luôn cố ý đánh giá tiêu cực về tình hình tôn giáo, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam. Họ còn vu cáo, đòi đưa Việt Nam vào diện “những nước vi phạm nhân quyền nghiêm trọng”, với lý do “Việt Nam đàn áp tôn giáo trong những vùng dân tộc thiểu số”, “trấn áp các chiến sĩ bảo vệ nhân quyền”…

Để tạo “cơ sở pháp lý” cho hoạt động lợi dụng tôn giáo, các thế lực thù địch còn “nặn ra” các “đạo luật hỗ trợ”, như “Luật về tự do tôn giáo quốc tế”, dự luật HR-2386 về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam… Trong các cuộc tiếp xúc về nhân quyền, họ “lên án” ta đàn áp tôn giáo trong vùng dân tộc thiểu số, đàn áp người dân tộc thiểu số, yêu cầu trả tự do cho các đối tượng bị ta bắt vì vi phạm pháp luật trong khi hoạt động lợi dụng tôn giáo trong vùng dân tộc thiểu số, gây rối an ninh trật tự…

Cá nhân, tổ chức chống phá mang danh dân tộc thiểu số lưu vong được sự hỗ trợ từ bên ngoài tiếp tục có những hoạt động “đấu tranh” tôn giáo, nhân quyền đối với Việt Nam, tăng cường thực hiện âm mưu quốc tế hóa vấn đề “quyền của người bản địa” gắn với vấn đề tôn giáo, dân chủ, nhân quyền hòng tạo sức ép từ bên ngoài và kích động chống đối chính quyền từ bên trong.

Các tổ chức này còn đang tìm cách móc nối, phát triển tổ chức vào trong nước, câu kết, hỗ trợ cho số đối tượng chống đối trong nước bằng cách tuyên truyền chống Việt Nam; vận động số nghị sĩ cực đoan ở một vài nước, tổ chức quốc tế đệ trình các “dự luật”, “nghị quyết”, “báo cáo” chống phá Việt Nam; thu thập thông tin về những sơ hở thiếu sót của ta trong chính sách tôn giáo, dân tộc ở cơ sở để tạo cớ vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền.

Lực lượng chống phá lưu vong đã tổ chức một số cuộc biểu tình, mít tinh ủng hộ cái gọi là “tiếng nói đấu tranh đòi dân chủ”. Số cơ hội chính trị trong nước liên kết với “Đảng Cấp tiến xuyên quốc gia” (TRP) đưa tổ chức “Quỹ người Thượng” của Ksor Kok đến các diễn đàn của Liên hợp quốc vu cáo Việt Nam, phản đối ta “đàn áp người Thượng”? Lực lượng chống phá người Chăm lưu vong lập tổ chức “Văn phòng Chămpa quốc tế – IOC”, “Hội bảo tồn văn hoá Chămpa tại Hoa Kỳ”, “Liên minh người Chăm tỵ nạn tại Hoa Kỳ”, “Hội văn hoá truyền thống Chămpa”, “Cộng đồng Muslim Chămpa” tại Hoa Kỳ và Pháp…

Thành phần chủ yếu của các nhóm này là số phần tử chống đối cũ, gồm cả cựu quân nhân, quan chức chế độ Sài Gòn trước 1975, FULRO, trí thức, chức sắc bất mãn. Lực lượng chống phá người Khmer Nam bộ lưu vong ở các nước Campuchia, Mỹ, Canada lập các hội nhóm: “Liên đoàn Khmer Campuchia Krôm”, “Hội người Khmer”, “Quốc hội Khmer Krom hải ngoại”, “Hội ái hữu”, “Hội bảo vệ nhân quyền”, “Hội Phật học”… và xuất bản các tạp chí “Tiếng nói cộng đồng” ở Campuchia, “Tiếng nói Khmer Campuchia Krôm” ở Mỹ. Các tổ chức, hội nhóm người Mông ở Mỹ, Pháp có đài phát thanh riêng, có báo “Người Mông tự do”, “Người Mông ở Oribune”, “Cuộc sống người Mông ở Wiscosin”, “Chim én đưa tin” và nhiều trang Web trên mạng Internet để đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống văn hóa Mông, đoàn kết tập hợp người Mông trên thế giới, vu cáo Việt Nam, Lào đàn áp người Mông, kêu gọi thành lập Nhà nước cho dân tộc Mông.

Tại vùng dân tộc Khmer, các thế lực thù địch bên ngoài thông qua “Liên đoàn Khmer Campuchia Krôm”, tổ chức UNPO có các hoạt động vu cáo Việt Nam “đang thực hiện chính sách đồng hóa các dân tộc thiểu số, trong đó có người Khmer” như “ép họ bỏ đạo, bỏ văn hóa dân tộc để hòa nhập với văn minh của người Việt”, kích động sư sãi, đối tượng khiếu kiện là người Khmer chống đối chính quyền, đòi tự do tôn giáo, lập “Nhà nước Khmer Krôm”…

Vạch trần những âm mưu lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo của các thế lực thù địch để chúng ta nhận rõ và xác định quyết tâm đập tan ý đồ đen tối của chúng, bảo vệ an ninh quốc gia và công cuộc đổi mới ở Việt Nam.

Theo BÁO BIÊN PHÒNG

Tags: , ,