Chùm ảnh: Cuộc sống ở Việt Nam cuối thế kỷ 19 diễn ra như thế nào?

Cuốn “Đông Dương xinh đẹp và kỳ vĩ” của nhiếp ảnh gia Pháp Pierre Dieulefils lưu lại hình ảnh con người, sinh hoạt, văn hóa nước ta cuối thế kỷ 19.

Ảnh chụp cảnh voi và ngựa chờ vua ở cổng Ngọ Môn, Huế.

Ảnh chụp vua Duy Tân ngự giá giữa các thị vệ.

Tang lễ hoàng thái hậu Từ Dụ.

Người Thái ở Thanh Hóa uống rượu sau khi săn được hổ.

Người H’Mông Hoa ở vùng núi phía Bắc.

Thợ chạm vùng đồng bằng sông Hồng.

Gia đình một viên quan ở vùng đồng bằng sông Hồng.

Phu xe cút kít.

Phụ nữ miền Nam.

Một gánh hát ở Sài Gòn xưa.

Người Thượng ở Tây Nguyên.

Bữa cơm của những phụ nữ Nam Kỳ.

Theo TRI THỨC TRỰC TUYẾN

Tags: , , , , , , , ,