Bảng đối chiếu tên đường phố Sài Gòn thời Pháp thuộc, VNCH và hiện tại

Sau năm 1975, khoảng gần 1/3 tên đường của Sài Gòn cũ đã được thay đổi…

Bảng đối chiếu tên đường phố Sài Gòn thời Pháp thuộc, VNCH và hiện tại

Stt

Thời thuộc Pháp

 Thời VNCH

Hiện tại

1. Boulevard Bonard Lê Lợi Lê Lợi
2. Boulevard Chanson Lê Văn Duyệt Cách Mạng Tháng Tám
3. Boulevard Charner Nguyễn Huệ Nguyễn Huệ
4. Boulevard Galliéni Trần Hưng Đạo Trần Hưng Đạo
5. Boulevard Kitchener Nguyễn Thái Học Nguyễn Thái Học
6. Boulevard Norodom Thống Nhất Lê Duẩn
7. Boulevard Paul Bert Trần Quang Khải Trần Quang Khải
8. Boulevard de la Somme Hàm Nghi Hàm Nghi
9. Rue – 11e RIC (Régiment d’Infanrerie Colonniale) Nguyễn Hoàng Trần Phú
10. Abattoir Hưng Phú Hưng Phú
11. d’Adran Võ Di Nguy Phan Đình Phùng
12. Albert 1er Đinh Tiên Hoàng Đinh Tiên Hoàng
13. Alexandre de Rhodes Lục Tỉnh Alexandre de Rhodes
14. Alexandre Frostin Bà Lê Chân Bà Lê Chân
15. Alsace Loraine Phó Đức Chính Phó Đức Chính
16. Amiral Dupré Thái Lập Thành Đông Du
17. Amiral Roze Trương Công Định Trương Định
18. d’Arfeuille Nguyễn Đình Chiểu Nguyễn Đình Chiểu
19. Armand Rousseau Hùng Vương Hùng Vương
20. d’Arras Cống Quỳnh Cống Quỳnh
21. Arroyo de l’Avalanche Rạch Thị Nghè Rạch Thị Nghè
22. Audouit Cao Thắng Cao Thắng
23. d’Ayot Nguyễn Văn Sâm Nguyễn Thái Bình
24. Ballande Nguyễn Khắc Nhu Nguyễn Khắc Nhu
25. Barbier Lý Trần Quán Lý Trần Quán
26. Barbé Lê Quý Đôn / Hồng Thập Tự Nguyễn Thị minh Khai
27. Blan Subé Duy Tân Phạm Ngọc Thạch
28. Bourdais Calmette Calmette
29. Catinat Tự Do Đồng Khởi
30. Chaigneau Tôn Thất Đạm Tôn Thất Đạm
31. Champagne Yên Đổ Lý Chính Thắng
32. Charles de Coppe Hoàng Diệu Hoàng Diệu
33. Charles Thomson Hồng Bàng Hồng Bàng
34. Chasseloup Laubat Hồng Thập Tự Nguyễn Thị minh Khai
35. Colonel Budonnet Lê Lai Lê Lai
36. Colonel Grimaud Phạm ngũ Lão Phạm ngũ Lão
37. Cornulier Thi Sách Thi Sách
38. Danel – Denis Frères Phạm Đình Hổ Ngô Đức Kế
39. Dixmude Đề Thám Đề Thám
40. Docteur Angier Nguyễn Bỉnh Khiêm Nguyễn Bỉnh Khiêm
41. Docteur Yersin Ký Con Ký Con
42. Đỗ Hữu Vị Huỳnh Thúc Kháng Huỳnh Thúc Kháng
43. Douaumont Cô Giang Cô Giang
44. Dumortier Cô Bắc Cô Bắc
45. Duranton Bùi thị Xuân Bùi thị Xuân
46. Eyriaud des Verges Trương Minh Giảng Lê Văn Sĩ
47. l’Église Trần Bình Trọng Trần Bình Trọng
48. d’Espagne Lê Thánh Tôn Lê Thánh Tôn
49. Faucault Trần Khắc Chân Trần Khắc Chân
50. Frère Louis Nguyễn Trãi & Võ Tánh Nguyễn Trãi
51. Frère Guilleraut Bùi Chu Tôn Thất Tùng
52. Filippiny Nguyễn Trung Trực Nguyễn Trung Trực
53. Fonck Đoàn Nhữ Hài Đoàn Nhữ Hài
54. Gallimard Nguyễn Huy Tự Nguyễn Huy Tự
55. Gaudot Khổng Tử Hải Thượng Lãn Ông
56. Georges Guynomer Võ Di Nguy Võ Di Nguy
57. Guillaume Martin Đỗ Thành Nhân Đỗ Thành Nhân
58. Hamelin Hồ Văn Ngà Hồ Văn Ngà
59. Heurteaux Nguyễn Trường Tộ Nguyễn Trường Tộ
60. Hui Bon Hoa Lý Thái Tổ Lý Thái Tổ
61. Jaccaréo Tản Đà Tản Đà
62. Jauréguiberry Hồ Xuân Hương Hồ Xuân Hương
63. Jean Eudel Trình Minh Thế Nguyễn Tất Thành
64. Lacaze Nguyễn Tri Phương Nguyễn Tri Phương
65. Lacotte Phạm Hồng Thái Phạm Hồng Thái
66. Lacaut Trương Minh Ký Hoàng Văn Thụ
67. De Lagrandière Gia Long Lý Tự Trọng
68. Larclause Trần Cao Vân Trần Cao Vân
69. Lefèbvre Nguyễn công Trứ Nguyễn công Trứ
70. Legrand de la Liraye Phan Thanh Giản Điện Biên Phủ
71. Le Man Cao Bá Nhạ Cao Bá Nhạ
72. Léon Combes Sương Nguyệt Ánh Sương Nguyệt Ánh
73. Lesèble Lý Văn Phức Lý Văn Phức
74. Loucien Lecouture Lương Hữu Khánh Lương Hữu Khánh
75. Luro Cường Để Đinh Tiên Hoàng
76. Mac Mahon Công Lý Nam kỳ Khởi Nghĩa
77. Marchaise Ký Con Ký Con
78. Maréchal Fox Nguyễn Văn Thoại Lý Thường Kiệt
79. Maréchal Pétain Thành Thái An Dương Vương
80. de Marins Đồng Khánh Trần Hưng Đạo B
81. Martin des Pallières Nguyễn Văn Giai Nguyễn Văn Giai
82. Massiges Mạc Đĩnh Chi Mạc Đĩnh Chi
83. Mayer Hiền Vương Võ Thị Sáu
84. Miche Phùng Phùng Khắc Khoan Phùng Khắc Khoan
85. Miss Cawell Huyền Trân Công Chúa Huyền Trân Công Chúa
86. Nancy Cộng Hoà Nguyễn Văn Cừ
87. Nguyễn Tấn Nghiệm Phát Diệm Trần Đình Xu
88. Noel Trương Hán Siêu Trương Hán Siêu
89. Ohier Tôn Thất Thiệp Tôn Thất Thiệp
90. d’Ormay Nguyễn Văn Thinh Mạc Thị Bưởi
91. Paracels Alexandre de Rhodes Alexandre de Rhodes
92. Paris Phùng Hưng Phùng Hưng
93. Pavie Trần Quốc Toản 3 tháng 2
94. Paul Blanchy Hai Bà Trưng Hai Bà Trưng
95. Paulin Vial Phan Liêm Phan Liêm
96. Pellerin Pasteur Pasteur
97. Pierre Flandin Đoàn thị Điểm Đoàn thị Điểm
98. Laregnère Bà Huyện Thanh Quan Bà Huyện Thanh Quan
99. Renault Hậu Giang Hậu Giang
100. René Vigerie Phan Kế Bính Phan Kế Bính
101. Résistance Nguyễn Biểu Nguyễn Biểu
102. Richaud Phan Đình Phùng Nguyễn Đình Chiểu
103. Roland Garros Thủ Khoa Huân Thủ Khoa Huân
104. Sabourain Tạ Thu Thâu Tạ Thu Thâu
105. Sohier Tự Đức Nguyễn Văn Thủ
106. Taberd Nguyễn Du Lý Tự Trọng
107. Testard Trần Quý Cáp Võ Văn Tần
108. Tong-Kéou Thuận Kiều Thuận Kiều
109. Turc Võ Tánh Hoàng Văn Thụ
110. Verdun Lê Văn Duyệt Cách Mạng Tháng Tám
111. Vassoigne Trần Văn Thạch Trần Văn Thạch
112. Yunnam Vạn Tượng Vạn Tượng
113. Quai de Belgique Bến Chương Dương Võ Văn Kiệt
114. Quai Le Marn Bến Hàm Tử Võ Văn Kiệt
115. Quai Le Myre de Vilers Bến Bạch Đằng Tôn Đức Thắng
116. Quai de Fou-Kien Bến Trang Tử Trang Tử

S.T

Tags: , , ,