Ảnh màu về Việt Nam cách đây hơn 100 năm của Lemire

Những hình ảnh dưới đây do nhiếp ảnh gia Pháp M. Ch. Lemire thực hiện và được xử lý bằng kỹ thuật tô màu cổ điển. Chúng được tập hợp từ một số ấn phẩm khác nhau về Đông Dương, xuất bản tại Pháp vào khoảng thời gian trước năm 1910.

Lăng vua Đồng Khánh ở Huế.

Trục đường chính của một ngôi làng ở Trung kỳ.

Chùa bên sông Hương, Huế.

Một phạm nhân bị giải ra pháp trường.

Người nông dân cầm đôi gầu dùng để tát nước.

Thuyền dành cho quan lại ở Trung Kỳ.

Xe bò kéo ở miền Trung.

Những con thuyền trên sông Hồng ở Hà Nội.

Cổng tam quan tại thái ấp của quan Kinh lược sứ Hoàng Cao Khải ở Hà Nội.

 Thuyền bè trên sông Sài Gòn.

  Thuyền bè trên sông Sài Gòn.

 Đón rước các sứ thần Trung Quốc.

 Chùa ở Mỹ Tho.

 Một ngôi làng ở Nam Kỳ.

Nhà rông của người dân tộc Xê-đăng ở Kontum.

Người dân tộc thiểu số trong một bản làng ở Kon Tum.

 Voi nhà ở Tây Nguyên.

Tháp Chăm Po Sah Inư ở Mũi Né, Bình Thuận.

Tượng nữ thần Uma của người Chăm.

Những người phụ nữ ở Mỹ Tho.

S.T

Tags: , , , , , , ,