10 mỏ dầu lớn nhất thế giới nằm ở những nước nào?

Tạp chí Wall Street đã đưa ra danh sách 10 mỏ dầu lớn nhất thế giới. Mặc dù phụ thuộc vào nguồn dầu mỏ ở nước ngoài, nhưng thực ra Mỹ là nước có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới. Mỏ dầu lớn nhất hiện đang thuộc về khu lòng chảo Piceance và Uinta của Mỹ.

1. Lòng chảo Piceance & Uinta (Mỹ)

Tổng trữ lượng ước tính: 2.855 tỷ thùng

Trữ lượng còn lại: 2.855 tỷ thùng

Thời điểm phát hiện: 1912

2. Orinoco Belt (Venezuela)

Tổng trữ lượng ước tính: 1.300 tỷ thùng

Trữ lượng còn lại: 530 tỷ thùng

Thời điểm phát hiện: những năm 1930

3. The Alberta Oil Sands (Canada)

Tổng trữ lượng ước tính: 173 tỷ thùng

Trữ lượng còn lại: 169 tỷ thùng

Thời điểm phát hiện: 1980

4. Ghawar (Saudi Arabia)

Tổng trữ lượng ước tính: 162 tỷ thùng

Trữ lượng còn lại: 11-45 tỷ thùng

Thời điểm phát hiện: 1948

5. Burgan (Kuwait)

Tổng trữ lượng ước tính: 150 tỷ thùng

Trữ lượng còn lại: 6-25 tỷ thùng

Thời điểm phát hiện: 1938

6. Bolivar Coastal (Venezuela)

Tổng trữ lượng ước tính: 44 tỷ thùng

Trữ lượng còn lại: 14 tỷ thùng

Thời điểm phát hiện: 1917

7. Kashagan (Kazakhstan)

Tổng trữ lượng ước tính: 38 tỷ thùng

Trữ lượng còn lại: 7-9 tỷ thùng

Thời điểm phát hiện: 2000

8. Cantarell (Mexico)

Tổng trữ lượng ước tính: 35 tỷ thùng

Trữ lượng còn lại: 4 tỷ thùng

Thời điểm phát hiện: 1976

9. Carioca-Sugar Loaf (Brazil)

Tổng trữ lượng ước tính: 33 tỷ thùng

Trữ lượng còn lại: 33 tỷ thùng

Thời điểm phát hiện: 2007

10. Ferdows (Iran)

Tổng trữ lượng ước tính: 31 tỷ thùng

Trữ lượng còn lại: 31 tỷ thùng

Thời điểm phát hiện: 2003

Theo THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM

Tags: