Graffiti – nghệ thuật của sự nổi loạn

Nạn phân biệt chủng tộc, đói nghèo và sự lộng hành của các băng đảng tội phạm ở New York chính là những chất liệu ban đầu biến graffiti trở thành một phương tiện để giới trẻ nghèo thành thị gửi gắm những thông điệp của mình ra thế giới.

Tags: ,

Khát vọng của chủ nghĩa vị lai trong nền nghệ thuật hiện đại

Cùng trong xu hướng phủ nhận quá khứ như các trào lưu hiện đại khác, nhưng ngay từ đầu thế kỷ XX, một số nghệ sĩ, đặc biệt là ở Italia, đã chủ trương xây dựng một nền nghệ thuật mang tính hiện đại triệt để.

Tags: ,